Ashtavakra

Gita

(In Dutch and English)

Jij bent in feite de Toeschouwer ofwel God.

De Ashtavakra Gita is een boek dat de mensen helpt bij het realiseren dat men zelf God is en dat alles dat we denken waar te nemen geen materie, maar puur "Bewustzijn" is.


Deze website toont het hele boek, hetwelk ik in PDF (Engels) heb gevonden naar aanleiding van een Engels audio-book op YouTube. Deze Engelse vertaling (uit het Sanskriet?) sprak mij zo  bijzonder aan, dat ik het naar het Nederlands heb vertaald met behulp van ChatGpt. Deze vertaling heb ik nagenoeg ongewijzigd overgenomen.

Enkele links: Audio-book, PDF Engels, PDF Nederlands

Ton Modderman, email: dnaweq@gmail.com

Zie eventueel ook: www.gedachtenstroompjes.nl  (voor een nadere uitleg over het pure Bewustzijn) , 

www.dnaw.nl (Over de Nieuwe Aarde, die zich nu ontwikkelt) , 

The Divine Design (Uitgebreide inhoudsopgave van het boek over het ontstaan van de Mensheid. Geschreven door Lorie Ladd)  

www.vahinisvansaibaba.nl (Nu alle vahinis in de Nederlandse taal beschikbaar)

In essence, you are the Spectator or God.
The Ashtavakra Gita is a book that helps people realize that they themselves are God and that everything we perceive is not matter, but pure "Consciousness."

This website displays the entire book, which I found in PDF (English) after listening to an English audio book on YouTube. The English translation (from Sanskrit?) spoke to me so much that I translated it into Dutch using ChatGpt. I have taken over this translation almost unchanged.


Some links: Audio-book, PDF English


Ton Modderman, email: dnaweq@gmail.com


See also: www.littlestreamsofthoughts.com (for further explanation of pure Consciousness),
www.dnaw.nl (About the New Earth, which is developing now, mostly in Dutch),
The Divine Design (Book about the origin of Humanity. Written by Lorie Ladd).

Dutch only (about a Dutch speaker)

Wolter Keers  (februari 1923 – 7 januari 1985) heeft in zijn Satsangs vaak gesproken over de Ashtavakra Gita. Via deze link zijn nog enkele interessante geluidsopnames te horen. 

Link: Opnames Satsangs Wolter Keers

Indeling

Het eerste hoofdstuk

Contents


The first chapter