Støtte-ordninger

RETNINGSLINJER STØTTE LAG:

Støtte til lagledere og spillere kan brukes 1 gang pr. kalender år.

Alderstrinn 5-9 år

Alderstrinn 10-12 år

Alderstrinn ungdomsfotball 13-19 år

ALLE lag:

PRAKTISK om hvordan man får støtten: