Taiteellista ilmaisua valokuvin

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnto koostuu Kuvallisen ilmaisun perusosaamisesta, alan ammatillisista ja valinnaisista opinnoista.

Kuvallisen ilmaisun perusosaaminen

 • - visuaalisen viestinnän työvälineiden, -menetelmien ja materiaalien käyttö
 • - alan teknisen ja taiteellisen kehityksen sekä tekijänoikeuksien ja eettisten sääntöjen soveltaminen
 • Esteettinen osaaminen
 • - esteettisyys ilmaisussa ja visuaalisen kulttuurin huomioon ottaminen työskentelyssä
 • Visuaalinen osaaminen
 • - kuvallisen ajattelun ja visuaalisen viestinnän esittämistapojen käyttö luovassa ilmaisussa

Graafisen suunnittelun perusosaaminen

 • - sanoman visualisointi kuvaksi
 • - piirustus- ja visualisointitaidon, materiaalien ja tekniikkojen käyttö sekä työmenetelmät
 • - typografian ja painotuotteen suunnittelu
 • - laadukkaan viestintätuotteen suunnittelu ja toteutus asiakkaalle
 • Graafinen muotoilu
 • - yritysilmeen, markkinointiviestinnän ja mainonnan graafinen muotoilu
 • - näyttely- ja pakkaussuunnittelu sekä merkki- ja tunnusmuotoilu
 • Kustannusgrafiikka
 • - painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus
 • - graafisen teknologian perusasioiden soveltaminen ja sähköinen visuaalinen viestintä

Kuva- ja mediataiteen perusosaaminen

 • - kuva- ja mediataiteen työmenetelmien, lainsäädännön, sopimuskäytännön, järjestötoiminnan sekä yrittäjyyden hallinta
 • Maalaus
 • - maalaustaiteen materiaalien ja työmenetelmien monipuolinen käyttö ilmaisussa
 • - työturvallisuuden huomioon ottaminen ja markkinoinnin hallinta
 • Kuvanveisto
 • - kuvanveiston materiaalien ja työmenetelmien monipuolinen käyttö ilmaisussa
 • - työturvallisuuden huomioon ottaminen ja markkinoinnin hallinta
 • Taidegrafiikka
 • - taidegrafiikan materiaalien ja työmenetelmien monipuolinen käyttö ilmaisussa
 • - työturvallisuuden huomioon ottaminen ja markkinoinnin hallinta
 • Uusi kuva- ja mediataide
 • - uuden kuva- ja mediataiteen materiaalien ja työmenetelmien monipuolinen käyttö ilmaisussa
 • - työturvallisuuden huomioon ottaminen ja markkinoinnin hallinta

Valokuvauksen perusosaaminen

 • - ilmaisu valokuvauksessa ja valokuvauksen hallinta
 • Dokumentoiva kuvaus
 • - informatiivisen ja kertovan valokuvamateriaalin tuottaminen
 • Valokuvailmaisu
 • - valokuvan käyttö ajatusten ja mielikuvien ilmaisuun
 • Asiakaslähtöinen valokuvaus
 • - valokuvan valmistaminen asiakkaan tarpeiden mukaan

Valinnaiset opinnot

 • - alueellisten tarpeiden mukaisia tai syventäviä ammatillisia opintoja
 • - (osin kaikille aloille yhteisiä tai lukio-opintoja)
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • - ammatillisia tavoitteita tai opiskelijan persoonallisuuden kasvua tukevia