Av-tutkinto:

"Av-työ" poistettu uudesta tutkinnosta


Vaikka av-työn osiot on poistettu tutkinnon rakenteesta, opiskelijat, eivät välttämättä edes huomaa muutosta.

Vuoden 2010 uudistettu tutkintorakenne valinnaiset ammatilliset opinnot 3 x 20 ov  = 60 ov


Video- ja elokuva-

tuotanto

Äänituotanto
Tapahtuma- tekninen
tuotanto

Valo-

kuva

tuotanto

Graafinen

tuotanto


Virtuaali-

media

tuotanto

Animaatio- ja

tehoste-tuotanto

Televisio-

tuotanto

Studio- ja saliääni-
tuotanto

Valaisu-

tuotanto

Kuvan-käsittely

Verkko-palveluiden

tuotanto

Virtuaali-

editointi

Peli-

tuotanto

Tutkinnon osa

muista ammatillisista

tutkinnoista *

Tutkinnon osa ammatti-tutkinnosta *

Tutkinnon osa erikois-ammatti-tutkinnosta *

Paikallisesti tarjottavat

tutkinnon osat * (ei näyttö-tutkintona)

 *

 *

*


* Kolmas tutkinnon osa voidaan ottaa myös av-tutkinnon ulkopuolelta toisesta tutkinnosta tai ammattitutkinnosta


Vuoden 2001 tutkintorakenne valinnaiset ammatilliset opinnot 4x15 ov = 60 ov


Video-, televisio- ja elokuvailmaisu

Ääni-ilmaisu
Tuotannon- hallinta

Valo-

kuva

tuotanto

Graafisen

viestinnän

ilmaisu


Multimedia-

ilmaisu

Valoilmaisu

Video-, televisio- ja elokuvatekniikka

Äänitekniikka

Tuotantotalous

ja

yrittäjyys

Kuvan-käsittely

Graafisen

viestinnän

tekniikka

Multimedia-

tekniikka

Vaisu-

tekniikka

Video-, televisio- ja 

elokuvatyö

Äänityö

Tapahtuma- 
tuotannon

tekniikka

Kuvan-valmistus

Muut valinnaiset

opinnot*

Multimedia-

tuotanto

Valaisutyö


* Neljäs tutkinnon osa voidaan ottaa näistä av-tutkinnon valinnaisista ammatillisista opinnoista

Valokuvatuotanto, Kuvankäsittely ja Kuvanvalmistus ovat muodostaneet työelämän mallin mukaan rakennetun opinto kokonaisuuden. Itseasiassa ainoa kokonaisuus, joka on täyttänyt tutkinnon uudistukselle asetetut tavoitteet työelämälähtöisestä rakenteesta, johon on helppo integroida yritysosaamista esimerkiksi harjoitusyritystoiminnan muodossa ja joka soveltuu hyvin myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Nyt kuvanvalmistuksen opinnot pitää räätälöidä paikallisesti. Uudet tutkinnon perusteet eivät kuitenkaan anna mahdollisuutta suorittaa paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia näyttötutkintona.

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta esitti Kuvanvalmistuksen tilalle Mediatuotannon opintoja. Tätä ei kuitenkaan hyväksytty tutkinnon osaksi, vaikka Mediatuotannon opetuskokonaisuuteen kuului mm. digifototuotteet, kulttuuriperinnön digitalisointi, tuotanto uusiin meedioihin kuten digitaalisiin lukulaitteisiin tehtävät tuotantotyöt.  

Vaikka tavoitteena on ollut tutkinnon osien vähentäminen, se ei välttämättä toteudu, sillä nyt pitää kolmas tutkinnon voidaan ottaa jostakin toisesta tutkinnosta tai ammattitutkinnosta.

Av-viestinnän perusosaaminen (muuttuu av-tuotannoksi)
Comments