หน้าหลัก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้งาน เพื่อทราบถึง
- จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา

ข่าวการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ด้วย Smartphone 

Arduino 1.8.3  /  2
Arduion Libraly  /  2
Proteus 8
Protel 99se Full
โปรแกรม Protel 99se Lib
ปรแกรม DEV C++
 
โปรแกรม 
Fritzing windows 64bit
รวมโปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ
โปรแกรมทดลองวงจรดิจิตอล LogisimComments