วรรณคดีธนบุรี
กลอน โคลง ฉันท์ ลิลิต และบทละคร

สารบัญ

  • พระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องรามเกียรติ์
  • กากีกลอนสุภาพ
  • ลิลิตเพชรมงกุฎ
  • อิเหนาคำฉันท์
  • นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศกวางตุ้ง)
  • เพลงยาวของพระยามหานุภาพ
  • โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 

สมัยกรุงธนบุรีมีวรรณคดีจำนวนไม่มาก เนื่องจากระยะเวลาของราชธานีแห่งนี้สั้นมาก เพียง 15 ปีเท่านั้น