วันสงกรานต์ของฉัน

โดย น.ส.นภาพร ทุยโทชัย    
        แสงแดดทอแสงผ่านเมฆมาจากฟากฟ้าลงมาสู่โลก ทำให้ประเทศที่มีภูมิอากาศดี กลายเป็นประเทศที่มีแต่ความร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ทำให้ทุกคนต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า “โลกของเรานี้นับวันยิ่งอยู่ยากขึ้นทุกวันเพราะมีอากาศที่ร้อนจัด” หลายคนต่างหาวิธีที่จะดับร้อน และทำให้เกิดประเพณีหนึ่งขึ้นมาในเมืองไทยโดยมีการเล่นน้ำหรือสาดน้ำให้แก่กันและมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่คนไทยได้ ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนสมัยก่อนเชื่อว่าประเพณีสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแทน แต่หลายคนก็ยังคงนับถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอยู่ โดยการเล่นสงกรานต์นั้นผู้คนจะเล่นน้ำกันตามหน้าบ้านหรือตามริมถนน และที่สำคัญวันสงกรานต์ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวอีกด้วย เพราะลูกหลานที่กลับมาจากที่ทำงานและคนที่อยู่ทางบ้านก็รดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ และเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ด้วย

     สำหรับวันหยุดในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น ฉันได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดในวันที่ 13 เมษายน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันสงกรานต์ เมื่อกลับจากวัดแม่ก็ให้ฉันไปเรียกผู้เฒ่าผู้แก่มาผูกแขนและรดน้ำขอพรจากท่านด้วย ในตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวและญาติ และเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน นับว่าเป็นความประทับใจของฉันที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมนี้ร่วมกันกับครอบครัว

     วันที่ 14 เมษายน ฉันได้ไปร่วมถวายศาลาอยู่วัดใกล้บ้าน กับครอบครัว คนที่ไปทำบุญมีจำนวนมาก และมีโรงทานไว้แจกผู้คนที่เข้าไปในวัดได้กินมากมายหลายอย่าง

     วันที่ 15 เมษายน ฉันได้มีโอกาสเดินทางไปบ้านคุณย่า ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต้องตื่นแต่เช้าไปทำพิธีสรงน้ำกระดูกให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่ทางวัดได้จัดขึ้น ทำให้ฉันประทับใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้เห็นพิธีกรรมนี้และได้สรงน้ำกระดูกคุณปู่ด้วย

     เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น ให้ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้ไปทำบุญกับครอบครัว หรือการเล่นน้ำสงกรานต์กับครอบครัว ไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเพื่อนเสมอไปเราก็สามารถสร้างความสุขได้ และฉันยังมีความสุขกับช่วงสงกรานต์ในปีนี้ของฉัน และได้ทำหน้าที่ลูกหลานที่ดีให้แก่คนที่ฉันรัก ฉันดีใจที่เห็นพวกท่านมีความสุขที่ลูกหลานอยู่กันครบหน้า ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน นับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของท่านในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆปี


โครงเรื่อง

  1. ความเป็นมาและความสำคัญของวันสงกรานต์
  2. สิ่งที่ประทับใจในวันสงกรานต์
Comments