Werkterrein

 
Welkom in Zuid-West-Vlaanderen.


Op de fiets doorkruisen we de zuidwestvlaamse streek, tempo moderato, in kleine groepjes (max. 20 of 2 x 20 personen),  langs rustige wegen.
Terwijl we genieten van het fietsen maken we kennis met het landschap, vormgegeven door menselijke ingrepen.
Een gevarieerd menu van onderwerpen wordt u voorgeschoteld: milieu & natuur, ecologie, landbouw, waterbeheer, ruimtelijke ordening, historiek, heemkunde, legendes, industriële archeologie, enz. Ook de actualiteit en de verdere ontwikkeling van de streek komen aan bod.
We bieden voornamelijk kleinschalig maatwerk aan.