Werkterrein

 
Welkom in Zuid-West-Vlaanderen.


Op de fiets doorkruisen we de zuidwestvlaamse streek, tempo moderato, in kleine groepjes (max. 20 of 2 x 20 personen),  langs rustige wegen.
Terwijl we genieten van het fietsen maken we kennis met het landschap, vormgegeven door menselijke ingrepen.
Een gevarieerd menu van onderwerpen wordt u voorgeschoteld: milieu & natuur, ecologie, landbouw, waterbeheer, ruimtelijke ordening, historiek, heemkunde, legendes, industriële archeologie, enz. Ook de actualiteit en de verdere ontwikkeling van de streek komen aan bod.
Naast een jaarlijkse kalender bieden we ook kleinschalig maatwerk aan.