דף הבית‏ > ‏

הטייסת בלחימה

https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1684%20Dec.%2007%2017.34.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1685%20Dec.%2007%2017.35.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1683%20Dec.%2007%2017.34.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1823%20Jan.%2010%2017.13.jpg?attredirects=0כוחות ומשימות

תאריך

גיחות

בחזית סוריה

גיחות בחזית מצרים

גיחות תומכות

סה"כ גיחות

לוחמים  נהרגו

לוחמים נטשו

סה"כ מטוסים שאבדו

נפגע המטוס ונחת בשלום

סה"כ מטוסים שאבדו ונפגעו

6.10

12

9

4

25

1

 

 1


1

7.10

46

32

4

82

1

 

1

4 

5

8.10

40

22

 

62

 

 

 9.10

71

8

1

80

 

2

2

4

6

10.10

70

 

 

70

1

 

 1


1

11.10

56

 

 

56

 

 

 

 

 

12.10

74

 

 

74

1

 

1

1

2

13.10

40

2

 

42

 

2

 2


2

14.10

19

2

 

21

 

 

 

 

 

15.10

34

 

 

34

1

1


2

16.10

8

2

1

11

 

 

 

 

 

17.10

 

20

 

20

 

 

 

 

 

18.10

 

30

 

30

1

1

2

2

4

19.10

4

41

 

45

 

 

 

 

 

20.10

4

42

 

46

 

 

 

 

 

21.10

50

 

 

50

1

 

 1


1

22.10

12

32

1

45

 

 

 

 

 

23.10

12

40

53

 

 

 

 

 

24.10

 

12

 

12

 

 

 

 

 

סה"כ

552

294

12 

858

7

6

13

11

24
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1353%20Sep.%2017%2012.46.jpg?attredirects=0 https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1354%20Sep.%2017%2012.46.jpg?attredirects=0
 
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/tmwnwt-mhmlhmh/ScreenHunter_1822%20Jan.%2010%2017.10.jpg?attredirects=0