דף הבית‏ > ‏בדיעבד‏ > ‏

מפולת ותקומה

למרות שאמרו שתפרוץ מלחמה, היא פרצה !
 
שהב"ט משה דיין
חרף הכרזתו בפני המטכ"ל במאי ולפיה בקיץ (1973) צפויה מלחמה, בהגיע המועד וההתרעות, לא יזם, לא הורה ולא אישר גיוס מילואים - 6/10 0600 (מחשש שהאויב יפרש זאת כיציאה להתקפה ויקדים ויכה, אף שלא התכוון כלל לצאת למלחמה).
הורה שאין להזיז כוחות בטרם תקיפת האויב ובזה בלם פרישת הכוחות.
ההוראה לח"א ב - 7/10: "את כל הכוח שלך, לעצירת הסורים ברמת הגולן".
 
הרמטכ"ל דוד אלעזר
העדר הפנמה, תו"ל ואמצעים, העונה למערכי הנ"ט של האויב.
נחיתות צבא היבשה באמצעי ראיית לילה.
נסחף בהרגעות אמ"ן.
תפיסת בלימה קשיחה על הקו והעדר מוכנות צה"ל, לקרב הגנה.
אשליית "הסדיר וח"א יבלמו" נוכח מסות נשק נ"ט, נחיתות באמצעי ראיית לילה ויעילות/מחיר סיוע ח"א באמ"ט. על אחת כמה אם המלחמה נפתחת באור אחרון או בלילה.
לא הבין את ההשלכות שיש להוראת שהב"ט שאין להזיז כוחות טרם תקיפת האויב, על פרישת הכוחות ומשמעותם על יכולתו של הסדיר לבלום.
התקפת נגד בתעלה ב - 8/10, בטרם עת. (עדיין אין הכרעה ברמה"ג ובתעלה הכוחות עדיין לא ערוכים, מצוידים ומאורגנים).

אמ"ן - אלי זעירא
 כשל בהבדלה בין עובדות להערכות:
העובדות - מצרים וסוריה ערוכות למלחמה וכל שדרוש הינו פקודה.
הערכות - מצרים לא תצא למלחמה ללא ח"א בעל יכולת תקיפה בעומק ואילו סוריה לא תצא למלחמה לבדה ומכאן, כל ההכנות המאותרות למלחמה וכל הידיעות המתריעות על מלחמה, מתאפסות.
כאשר הגיע העת להתריע, הרגיע.
לא נערך לדחיפת מל"מ מיחידות האיסוף והמחקר, ליחידות הלוחמות.
 
פיקוד צפון - יצחק חופי
חרף התרעות המלחמה שלו עצמו, נערך ל"יום קרב".
העדר תכנית לקרב הגנה.
פזיזות (ק' האג"מ הפיקודי) בשילוח כוח העתודה לגזרה הצפונית כחצי שעה לאחר תחילת האש, בטרם זוהה המאמץ הסורי העיקרי אשר על פי ריכוזי הכוחות, המודיעין המקדים ובפועל, היה בגזרה הדרומית.
 
פיקוד דרום - שמואל גורודיש
העדר תכנית לקרב הגנה. ("שובך יונים" היא תכנית פרישת כוחות לבלימה קשיחה, על התעלה).
8/10 - ניהול כושל של התקפת נגד, בטרם עת.
ניהול ופיקוד לקויים כדי כך שמונה מעליו מפקד חזית.
 
ח"א - בני פלד
בסיסה של הקונספציה על הערכת מודיעין ח"א שחילות אוויר אויב לא יכולים לח"א הישראלי והטק"א שלו "מחליד במדבר".
מדוע אם כך מחליט מח"א ב - 6.10 לפנות בוקר שאם לא ניתן לבצע את דוגמן 5 (מחמת ערפילי בוקר ברמה"ג),כפי שהורה ב - 5.10, הוא מחליף לתקיפת ש"ת ולא ל"תגר" ?
למה לתקוף את ה"אין אויב" ?!
מח"א אמור לדעת שתקיפת ש"ת, לכל היותר משתקת מספר מסלולים למספר שעות ואין בה להשמיד ולו מטוס אחד. יתר על כן, ניתן לתקוף רק אויב אחד מהשניים.
מח"א גם אמור לדעת שתפיסת ח"א היא שהשמדת מטוסי האויב תעשה בקרבות אוויר, שם יש לח"א יתרון ניכר.
רגע שבקשתו לתקיפה מקדימה של ש"ת נדחתה, לא הורה על כוננות לפי פקודות "הגנה אווירית" ו"שריטה" (תקיפת נקודות הצליחה והחצייה, בנוכחות אמ"ט).
(7/10 0645) שר הבטחון בהוראתו "כל הכוח לגולן" לא קבע שיבוצע "דוגמן 5".
נוכח דרישת הרמטכ"ל לבצע את "דוגמן 5", מח"א חייב לעמוד על דעתו שלא ניתן להסיט הכוח מ"תגר" בתעלה ל"דוגמן 5" בלא לשלם על כך מחיר יקר בעבור סיכויי הצלחה קלושים עד מאד.
די היה בהקצאת שתי טייסות העייט מרמת דוד לסיוע בגולן ולהמשיך ב "תגר".
ביצוע התפנית ב - 7.10, מ"תגר" ל"דוגמן 5". (כישלון ידוע מראש).
נוכח תוצאות "דוגמן 5", נטישת ריכוז כוח ליעד הכרעה והעדר מדיניות שימור הכוח.
כאשר יזם ריכוז כוח ליעד הכרעה (מפצח 22 ב - 18.10), היה זה היעד הלא נכון - מערך הטק"א בקנטרה ולא באיסמאליה.
בפועל, שחק את כוחו של ח"א.
 
 הסדיר יבלום
דיין
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1719%20Dec.%2015%2008.52.jpg?attredirects=0

ואילו דדו
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1749%20Dec.%2021%2022.20.jpg?attredirects=0
 
לא להזיז כוחות אלא אם ממש יתחילו
 https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1720%20Dec.%2015%2008.57.jpg?attredirects=0
נוי - מח"ט החטיבה הצפונית על קו התעלה
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1730%20Dec.%2017%2013.32.jpg?attredirects=0
איך יבלום אם אינו ערוך בעמדות הבלימה ?

דעה אחרת
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1805%20Dec.%2029%2014.28.jpg?attredirects=0
הרמפות המצריות שלטו על הרמפות שלנו בגובה והוצבו עליהם, טילי נ"ט.

מי בכלל חשב אז על קרב הגנה ?!
רמטכ"ל
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/htyyst-btqswrt/mpwlt/ScreenHunter_1771%20Dec.%2025%2016.54.jpg?attredirects=0

ברמה"ג - נערך הכוח ל"יום קרב". עקב קרבת מקומות חניית השריון לעמדות הקרב - הרמפות, היה בידו לעלות עליהן בטרם השיגום הכוחות הסוריים, אך מחמת הפזיזות בשילוח כוח העתודה לגזרה הצפונית בעוד מוקד הפריצה העיקרי הינו בדרום, נפרץ הקו.

בתעלה - חי"ר מצרי, חמוש בטילי נ"ט אישיים, תפס את עמדות הקרב של השריון - ה"סנפירים" והרמפות, בטרם הגיעו אלו למקום היעוד להם על פי תכנית הפרישה "שובך יונים" ואפשר פלישת הכוחות המצריים למזרח התעלה לכל אורכה, בקלות ובזמן קצר.

מאחר שח"א מפעיל את פקודת "שריטה" רק בלילה, אבדה ההזדמנות והאפשרות להשהות ולפגוע בכוחות האויב החוצים ופולשים באור יום.

 
 למחרת
https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/h-bmlhmt-ywh-k/ScreenHunter_1697%20Dec.%2013%2017.29.jpg?attredirects=0
מחמת הפריצה ברמה"ג, שהב"ט אשר חשב שהאיום קיומי, מורה לח"א: "עזוב מצרים...בגולן המצב קריטי", אך לא קובע ביצוע "דוגמן 5" דווקא. מח"א לא מציע המשך "תגר" והקצאת כוח לסיוע ברמה (טייסות 110,109) כמידת קיבולת השטח למטוסים המסייעים על הקו. לפיכך "תגר" מבוטל לאחר מטס ראשון ובמקומו יוצא ח"א ל"דוגמן 5" בשליפה ונידון לכישלון ידוע מראש.
 
חרף זאת:
ברמה"ג - כוחות הסדיר והמילואים בסיוע ח"א, הודפים את התוקפים ומעבירים המלחמה מזרחית לקו הסגול.
בתעלה - לאחר קרב השב"ש ב - 14/10 עוברת היוזמה לצד הישראלי ובליל ה - 15.16/10 מתבצעת צליחת התעלה מערבה שסופה בכיתור הארמיה השלישית.

לו היה...
לו ח"א היה מפעיל את פקודת "שריטה", היה בידיו להשהות ולפגוע בכוחות מצרים החוצים את התעלה ובכוחות סוריים הפולשים לרמה"ג.
בתעלה לא ניתן היה למנוע מעבר הכוחות המצרים ותפיסת הגדה המזרחית או מאחזים משמעותיים על ידם, גם אם הכוחות היו נפרסים מבעוד מועד, על פי "שובך יונים".
ברמה"ג - אילו כוח העתודה - חט' 7  נשלח לגזרה הדרומית (ולא לצפונית), סביר שהיה בולם, או לפחות מפחית היקף פריצת הסורים, עד בוא כוחות המילואים וח"א היה ממשיך במבצע "תגר".
גם כאשר הקו ברמה"ג נפרץ וגם אם שהב"ט מורה לח"א להסיט פעילותו לשם, עדיין היה בידיו של מח"א להמשיך ב"תגר", תוך הקצאת כוח מספיק לסיוע ברמה"ג.
או אז היה בידי ח"א לתקוף בצורה יעילה את הכוחות המצרים, כבר מיומה השלישי של המלחמה, כמתוכנן.

Comments