דף הבית

בתום מלחמת יום הכיפורים

https://sites.google.com/site/tayesethaemek/home/ScreenHunter_1338%20Sep.%2016%2014.46.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/site/tayesethaemek

tayeset.haemek@gmail.com