Alle slags bidrag til bladet er velkomne, enten det gjelder nye temaer av interesse for norske statistikere, eller man har kommentarer til innlegg som allerede har stått i bladet.

Vi tar imot stoff på nesten alle formater (ren tekst, Asciidoctor, LaTeX, OpenDocument, MS Word, …).

Redaksjonen

Det er for tiden bergensmiljøet som har redaktøransvaret. Send en e-post til Karl Ove Hufthammer hvis du vil på trykk!

Tidligere utgivelser


2018

Mars Oktober (bruk alternativ PDF-versjon dersom du har problem med vising av matematiske formlar)

2017

Juli September Desember (bruk alternativ PDF-versjon dersom du har problem med vising av matematiske formlar)

2016

Juni Desember 

2015

Mars Juli

2014

Mars Juni November

2013
Juni Desember

2012
Mars Juli Desember

2011
Januar Juni Desember

2010
Mars September

2009
Januar Juni Desember

2008
Januar April Oktober

2007
Mars September

2006
Januar August Desember

2005
Februar

2004
Mars April August

2003
Februar Mai November

2002
Januar Mai Oktober

2001
Februar Mai September

2000
Februar Mai September Desember

1999
September Desember

1998 
Mars Desember

1997
Mars  September 

1996
Mai Oktober Desember

1995
Mars Juni September Desember

1994
Mars Juni September Desember

1993
Mars Juni September Desember

1992
Mars Juni September Desember

1991
Januar Mai Juli Desember