Alle slags bidrag til bladet er velkomne, enten det gjelder nye temaer av interesse for norske statistikere, eller man har kommentarer til innlegg som allerede har stått i bladet.

Vi tar imot stoff på alle formater (ren tekst, LaTeX, Word, PDF). Aller helst vil vi ha bidraget som en LaTeX-fil eller en tekstfil.

Redaksjonen

Det er for tiden Oslo som har redaktøransvaret. Send en e-post til Ingrid Hobæk Haff eller Ragnar Hauge hvis du vil på trykk!

2016

Juni  Desember

Tidligere utgivelser

2015

Mars Juli

2014

Mars Juni November

2013
Juni Desember

2012
Mars Juli Desember

2011
Januar Juni Desember

2010
Mars September

2009
Januar Juni Desember

2008
Januar April Oktober

2007
Mars September

2006
Januar August Desember

2005
Februar

2004
Mars April August

2003
Februar Mai November

2002
Januar Mai Oktober

2001
Februar Mai September

2000
Februar Mai September Desember

1999
September Desember

1998 
Mars Desember

1997
Mars  September 

1996
Mai Oktober Desember

1995
Mars Juni September Desember

1994
Mars Juni September Desember

1993
Mars Juni September Desember

1992
Mars Juni September Desember

1991
Januar Mai Juli Desember
Ċ
Norsk Statistisk Forening,
2. des. 2016, 04:15