Program

Program

Program for møtet finnes her.

Det blir forkurs om formidling og visualisering med Kathrine Frey Frøslie fra lunsj mandag til lunsj tirsdag.

Ordinært møteprogram starter tirsdag etter lunsj og slutter med lunsj torsdag.

Inviterte foredragsholdere er: