Det 18. norske statistikarmøtet – Solstrand 2015

Det 18. norske statistikarmøtet – Solstrand 2015

Om møtet

Det 18. norske statistikarmøtet vart halde på idylliske Solstrand Hotel og Bad måndag–torsdag 15.–18. juni 2015. Det var 66 personar som deltok på møtet og/eller forkurset (21 på forkurset, inkludert kurshaldar, og 60 på sjølve møtet).

Nedanfor finn du kort informasjon om møtet (ein lettare redigert versjon av den opphavlege møtenettsida), samt nedlastbare presentasjonar og program. Du kan også lesa ein fyldig rapport om møtet, med presentasjon av Sverdruppris-vinnarane, i juli 2015-nummeret av Tilfeldig gang.

Her er det me kunne sjå fram til:

Måndag og tysdag fram til lunsj heldt Hein Stigum forkurset Introduksjon til kausale grafer (DAGs), om eit svært spennande og aktuelt emne:

Kausale grafer (Directed Acyclic Graphs) er nyttige verktøy for å forstå grunnleggende begreper som konfundering, mediering og seleksjonsfeil. Grafene kan finne variabler som må justeres for, og variabler som ikke bør justeres for. Og grafene er en presis beskrivelse av antagelsene i analysen. Kurset vil gi en introduksjon til kausale grafer med mye vekt på eksempler og lite vekt på formalisme. Velkommen under mottoet «Draw your assumptions before your conclusions»!

Kurset var laga for å vera nyttig for alle som brukar statistiske modellar (for eksempel regresjonsmodellar) i forskinga si, uavhengig av fagfelt, og ikkje-statistikarar var absolutt velkomne! Ein kunne òg godt vera med på forkurset utan å vera med på resten av konferansen.

Etter at forkurset var ferdig (tysdag formiddag), starta sjølve konferansen/statistikarmøtet. Her vart det føredrag, utdeling av Sverdrup-prisen og sosialt samvær (med mykje god mat). Ein stor og viktig del av programmet var føredrag frå deltakarane.

Marknadsføring

Møtet vart annonsert (dvs. reklamert for) fleire gongar i TG (og plassar der statistikarar ferdast). Her kan du lasta informasjonsplakatane:

 • Informasjonsplakat 1

 • Informasjonsplakat 2

 • Informasjonsplakat 3

 • Informasjonsplakat 4

Program

Her er det endelege programmet for statistikarmøtet. Du kan òg lesa det offisielle programheftet, som vart utdelt i A5-format på møtet, og som har korte skildringar av alle føredraga (utanom Sverdrup-føredraga). Du kan også no lasta ned dei fleste presentasjonane nedanfor i elektronisk format.

Mandag 15. Juni

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 18:00 Forkurs: Hein Stigum: Introduksjon til kausale grafer (DAGs)

19:00 – Middag

Tirsdag 16. Juni

09:00 – 12:30 Forkurs: Hein Stigum: Introduksjon til kausale grafer (DAGs)

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 15:00 Inviterte 1 og Sverdrupforedrag 1

13:30 – 14:15 Invitert: Thiago Martins: Large scale news recommendation system

14:15 – 15:00 Sverdrupforedraget 1: Odd O. Aalen: Causal inference and time

15:00 – 15:20 Pause

15:20 – 17:10 Machine Learning / Praksis 1

15:20 – 15:40 Anders Løland: Deteksjon av svindel

15:40 – 16:00 Magne Aldrin: Rettferdig kompensasjon for avsats og vindforhold i skihopping

16:00 – 16:20 Ariel Almendral Vazquez: A continuous model for well depths: theory and application to well repositioning

16:20 – 16:30 Pause

16:30 – 16:50 Jacob Skauvold: Statistical modeling and estimation of seismic wavelets

16:50 – 17:10 Gunnhildur H. Steinbakk: Statistical post-processing of deterministic air quality predictions

17:15 – 18:15 Årsmøte (leiar: Ragnar Bang Huseby)

19:00 – Middag

Onsdag 17. juni

09:00 – 10:30 Inviterte 2

09:00 – 09:45 Invitert: Erlend Aune: Statistiske modeller og logglinjer i fritekst (sjå òg kjeldekoden på GitHub)

09:45 – 10:30 Invitert: Dag Tjøstheim: Measuring dependence with local Gaussian correlation

10:30 – 10:40 Pause

10:40 – 12:30 Tidsrekkjer 1 / Biostatistikk

10:40 – 11:00 Lars Arne Jordanger: Local Gaussian Spectral Analysis

11:00 – 11:20 Virginia Lacal Graziani: Local Gaussian autocorrelation and tests of serial independence

11:20 – 11:40 Steffen Grønneberg: On partial sums of ARMAX residuals

11:40 – 11:50 Pause

11:50 – 12:10 Peder A. Tyvand: A diploid Moran model of random mating

12:10 – 12:30 Jörn Schulz: Statistical shape analysis with medical applications

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 15:20 Teori 1 / Praksis 2

13:30 – 13:50 Nils Lid Hjort: On just how surprised we ought to have been when Bolt set his world records

13:50 – 14:20 Tore Schweder: Confidence is epistemic probability

14:20 – 14:40 Ingrid Hobæk Haff: Hvor godt klarer regional klimamodeller å gjenskape den romlige avhengigheten i nedbør?

14:40 – 14:50 Pause

14:50 – 15:10 Tatiana Polushina: The problem of multiple testing

15:10 – 15:30 Øyvind Hoveid: Bayesian state space models with relatively informative priors: The case of world food prices

15:30 – 15:50 Pause

15:50 – 17:30 Masterstudenter / Teori 2

15:50 – 16:05 May Tove Alseth: Comparison of separate and joint modeling of bivariate response with emphasis on PLS

16:05 – 16:20 Hanne Brit Hetland: A simulation study: Hierarchical PLS for multi­group classification

16:20 – 16:40 Martin Jullum: Parametric of Nonparametric: The FIC Approach for Time Series

16:40 – 16:50 Pause

16:50 – 17:10 Gudmund Hermansen: Predicting with confidence in time series processes

17:10 – 17:30 Céline Cunen: Optimal inference for two-by-two tables modelled as Poisson pairs: a confidence distribution approach

… Fotballkamp … (vart avlyst)

19:30 – Festmiddag

Torsdag 18. juni

09:00 – 10:15 Invitert 3 / Sverdrupforedraget 2

09:00 – 09:45 Invitert: Ragnar Nymoen: Hvorfor bommer makroøkonometriske prognoser så ofte? (The pros and cons of economic forecasting with econometric models)

09:45 – 10:15 Sverdrupforedraget 2: Tore Selland Kleppe: Adaptive step length selection for Hessian-based manifold Langevin samplers

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 12:20 Tidsrekkjer 2 / ymse

10:30 – 10:50 Genaro Sucarrat: Unbiased Estimation of Log-GARCH Models in the Presence of Zero Financial Returns

10:50 – 11:10 Heiðar Eyjólfsson: Self-exciting jump processes

11:10 – 11:30 Biqing Cai: A New Class of Bivariate Threshold Cointegration Models

11:30 – 11:40 Pause

11:40 – 12:00 Lars Erik Gangsei: Linear regression with bivariate response variable containing missing data - methods for improving prediction precision

12:00 – 12:20 Helga Jonsdottir: Målinger, usikkerhet og støy

12:20 - Avslutning og ev. lunsj

Kontakt

Møtet vart arrangert av NSF Bergen. Har du spørsmål, kontakt styreleiar Karl Ove Hufthammer.

Sponsor

Sponsor for møtet var:

Norsk Regnesentral

Komitéar

Arrangementskomité:

 • Anne Marie Fenstad

 • Miriam Gjerdevik

 • Karl Ove Hufthammer (leiar)

 • Øystein Ariansen Haaland

 • Bård Støve

Programkomité:

 • Tore S. Kleppe (leiar)

 • Jo Eidsvik

 • Steffen Grønneberg

 • Genaro Succarat

 • Sigrunn H. Sørbye