Sverdrup-prisen

Sverdrup-prisen er Norsk statistisk forenings forskningspris til minne om Erling Sverdrup. Det deles ut to priser:
  1. til en fremragende representant for statistikkfaget.
  2. til en ung statistiker (under 40 år).
Hver av prisene består av et diplom og et stipend på kr 10 000.

Tidligere vinnere

 År  Vinner "fremragende representant"  Vinner "unge forskere"  Detaljer
    2021 Arnoldo Frigessi Celine CunenDelt ut i Tromsø
    2019
 Bo Henry Lindqvist   og   
 Steffen Grønneberg Delt ut på Solastrand 
 2017    Ørnulf Borgan  Geir-Arne Fuglstad
 Delt ut i Fredrikstad
 2015    Odd Olai Aalen  Tore Selland Kleppe  Delt ut på Solstrand
 2013 Nils Lid Hjort  Ingrid Hobæk Haff og Kjetil Røysland  Delt ut i Halden 
 2011 Tore Schweder Ida Scheel
Delt ut på Røros
 2009 Dag Tjøstheim Sara Martino
Delt ut på Jevnaker

Statutter (sist endret etter vedtak på hovedmøtet 22. juni 2021)

Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris til en fremragende representant for statistikkfaget

Prisen tildeles en person, eventuelt inntil tre relaterte personer, med tilknytning til Norge, som har utmerket seg innen fagområdet statistikk. Prisen består av et diplom og et stipend på kr 10 000.

Prisen deles normalt ut hvert annet år på NSFs hovedmøte eller en egen tilstelning, hvor mottakeren blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.

NSF-styret skal oppnevne en Sverdrup-priskomite som skal fremskaffe forslag på kandidater til prisen. Begrunnet forslag på kandidater til prisen kan fremsettes av NSFs medlemmer. Komiteen skal videre evaluere kandidatene. En alfabetisk sortert liste over foreslåtte kandidater samt en begrunnet innstilling på pris-mottaker skal oversendes NSF-styret.

Det kreves enstemmighet i NSF-styret for å kunne tildele Sverdrup-prisen til den innstilte kandidat. Sverdrup-prismottakeren skal offentliggjøres i april det året prisen utdeles.

All diskusjon og alle sakspapirer i så vel Sverdrup-priskomiteen som i NSF-styret skal behandles konfidensielt.

Forandringer i statuttene for Sverdrup-prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs hovedmøte.


Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris for unge statistikere

Prisen tildeles en person, 40 år eller yngre, med tilknytning til Norge, som har utmerket seg innen fagområdet statistikk. Bidragene kan være av metodisk og/eller anvendt art. Prisen består av et diplom og et stipend på kr 10 000.

Prisen deles normalt ut hvert annet år på NSFs hovedmøte eller en egen tilstelning, hvor mottakeren blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.

NSF-styret skal oppnevne en Sverdrup-priskomite som skal fremskaffe forslag på kandidater til prisen. Begrunnet forslag på kandidater til prisen kan fremsettes av NSFs medlemmer. Komiteen skal videre evaluere kandidatene. En alfabetisk sortert liste over foreslåtte kandidater samt en begrunnet innstilling på pris-mottaker skal oversendes NSF-styret.

Det kreves enstemmighet i NSF-styret for å kunne tildele Sverdrup-prisen til den innstilte kandidat. Sverdrup-prismottakeren skal offentliggjøres i april det året prisen utdeles.

All diskusjon og alle sakspapirer i så vel Sverdrup-priskomiteen som i NSF-styret skal behandles konfidensielt.

Forandringer i statuttene for Sverdrup-prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs hovedmøte.