Sverdrup-prisen

Sverdrup-prisen

Sverdrup-prisen deles ut av Norsk statistisk forenings forskningspris til minne om Erling Sverdrup.

Tidligere vinnere

Statutter:


Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris til fremragende representanter for statistikkfaget.

Prisen tildeles en person, eventuelt inntil tre relaterte personer, med tilknytning til Norge, som har

utmerket seg innen fagområdet statistikk. Prisen består av et diplom og et stipend på kr 10 000.

Prisen deles normalt ut hvert annet år på NSFs hovedmøte eller en egen tilstelning, hvor mottakeren

blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.

NSF-styret skal oppnevne en Sverdrup-priskomite som skal fremskaffe forslag på kandidater til

prisen. Begrunnet forslag på kandidater til prisen kan fremsettes av NSFs medlemmer. Komiteen skal

videre evaluere kandidatene. En alfabetisk sortert liste over foreslåtte kandidater samt en begrunnet

innstilling på pris-mottaker skal oversendes NSF-styret.

Det kreves enstemmighet i NSF-styret for å kunne tildele Sverdrup-prisen til den innstilte kandidat.

Sverdrup-prismottakeren skal offentliggjøres i april det året prisen utdeles.

All diskusjon og alle sakspapirer i så vel Sverdrup-priskomiteen som i NSF-styret skal behandles

konfidensielt.

Forandringer i statuttene for Sverdrup-prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs hovedmøte.


Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris for unge statistikere.

Prisene tildeles en person, 40 år eller yngre, med tilknytning til Norge, som har utmerket seg innen

fagområdet statistikk. Bidragene kan være av metodisk og/eller anvendt art. Prisen består av et

diplom og et stipend på kr 10 000.

Prisene deles normalt ut hvert annet år på NSFs hovedmøte eller en egen tilstelning, hvor

mottakeren blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.

NSF-styret skal oppnevne en Sverdrup-priskomite som skal fremskaffe forslag på kandidater til

prisen. Begrunnet forslag på kandidater til prisen kan fremsettes av NSFs medlemmer. Komiteen skal

videre evaluere kandidatene. En alfabetisk sortert liste over foreslåtte kandidater samt en begrunnet

innstilling på pris-mottaker skal oversendes NSF-styret.

Det kreves enstemmighet i NSF-styret for å kunne tildele Sverdrup-prisen til den innstilte kandidat.

Sverdrup-prismottakeren skal offentliggjøres i april det året prisen utdeles.

All diskusjon og alle sakspapirer i så vel Sverdrup-priskomiteen som i NSF-styret skal behandles

konfidensielt.

Forandringer i statuttene for Sverdrup-prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs hovedmøte.