Sverdrup-prisen

Sverdrup-prisen er Norsk statistisk forenings forskningspris til minne om Erling Sverdrup. Prisen kan deles ut hvert år, men har hittil blitt delt ut under det Norske statistikermøtet (som finner sted i oddetallsår). Det deles ut to priser:
  1. til en fremragende representant for statistikkfaget.
  2. til en ung forsker (under 40 år) med beste artikkel.
Hver av prisene består av et diplom og et stipend på kr 10 000.

Tidligere vinnere

 År  Vinner "fremragende representant"  Vinner "unge forskere"  Detaljer
    2019  Bo Henry Lindqvist   og   
 Karl Henning Omre
 Steffen Grønneberg Delt ut på Solastrand 
 2017    Ørnulf Borgan  Geir-Arne Fuglstad
 Delt ut i Fredrikstad
 2015    Odd Olai Aalen  Tore Selland Kleppe  Delt ut på Solstrand
 2013 Nils Lid Hjort  Ingrid Hobæk Haff og Kjetil Røysland  Delt ut i Halden 
 2011 Tore Schweder Ida Scheel
Delt ut på Røros
 2009 Dag Tjøstheim Sara Martino
Delt ut på Jevnaker

Statutter

Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris til en fremragende representant for statistikkfaget

  1. Prisen kan tildeles medlemmer av NSF som har utmerket seg innen fagområdet statistikk. Prisen består av en diplom og et stipend på kr 10 000.
  2. Prisen kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut enten på NSFs landsmøte eller en egen tilstelning, hvor mottakeren blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.
  3. Begrunnet forslag om tildeling av NSFs hederspris kan fremsettes av NSFs medlemmer. Forslag kan sendes til NSFs styre når som helst. Forslagene vil bli vurdert av en egen komité, utnevnt av NSFs styre, som gir sin anbefaling til styret. 
  4. Så vel NSFs styre som komiteen vil behandle forslagene konfidensielt. For å kunne tildeles denne prisen kreves et enstemmig styre.
Forandringer i statuttene for denne prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs landsmøte.

Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris for unge forskere med beste artikkel

  1. Prisen til unge forskere kan tildeles medlemmer av NSF yngre enn 40 år som har utmerket seg innen forskning innen fagområdet statistikk. Prisen består av et diplom og et stipend på kr 10 000.
  2. Prisen kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut enten på NSFs landsmøte eller en egen tilstelning, hvor mottakeren blir bedt om å holde en forelesning over selvvalgt tema.
  3. Begrunnet forslag om tildeling av NSFs pris for unge forskere kan fremsettes av NSFs medlemmer. Forslag kan sendes til NSFs styre når som helst. Forslagene vil bli vurdert av en egen komité, utnevnt av NSFs styre, som gir sin anbefaling til styret. 
  4. Så vel NSFs styre som komiteen vil behandle forslagene konfidensielt. For å kunne tildeles denne prisen kreves et enstemmig styre.
Forandringer i statuttene for denne prisen kan kun skje med 3/4 flertall på NSFs landsmøte.