Foreningens formål er å være et bindeledd mellom norske statistikere og fremme deres faglige og profesjonsmessige interesser. Foreningen arbeider også for å fremme samarbeid og informasjon mellom nordiske statistikere og norske statistikeres kontakt med det internasjonale statistikersamfunnet. Videre arbeider foreningen for å utbre kjennskap og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet.

Foreningen består av en hovedforening samt lokalavdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim. NSF utgir medlemsbladet Tilfeldig gang. Sammen med søsterforeningene i Danmark, Sverige og Finland er NSF ansvarlig for utgivelsen av det anerkjente tidsskriftet Scandinavian Journal of Statistics (SJS). Hvert annet år arranger NSF Norsk statistikermøte.

Norsk statistisk forening er en fortsettelse av den statistikerklubb som ble stiftet 7. januar 1919. Foreningen konstituerte seg 28. april 1936 med vedtekter revidert 4. mars 1985.  Her kan du lese foreningens vedtekter og her ligger retningslinjene for fondet. En oversikt over tidligere formenn/ledere av foreningen samt redaktører for TG finnes her.