Om Norsk statistisk forening

Norsk statistisk forening (NSF) er en forening for alle med interesse for statistikk og med ønske om å bidra til statistikkfagets utbredelse og innflytelse i samfunnet.

NSF er en videreføring av Den Norske Statistikerklubb stiftet 7. januar 1919. NSF ble konstituert 28. april 1936. Vedtektene ble vesentlig revidert 4. mars 1985.

Foreningens formål er å være et bindeledd mellom norske statistikere, og fremme deres faglige og profesjons interesser. Foreningen skal bidra til samarbeid mellom norske statistikere og det internasjonale statistiker-samfunnet. Videre skal NSF arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet.

Foreningen består av NSF sentralt samt NSF-lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

NSF sentralt bidrar med å:
 • Arrangere norsk statistikermøte – hvert annet år
 • Arrangere nordisk statistikermøte – hvert annet år – med andre nordiske foreninger
 • Arrangere og bidra til seminarer, konferanser og kurs i statistikk
 • Utgi medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2-4 ganger i året
 • Utgi tidsskriftet – ‘Scandinavian Journal of Statistics’ - med andre nordiske foreninger
 • Administrere utdeling av Sverdrup-prisene
 • Formidle informasjon om arbeidsmarkedet for statistikere
 • Representere norske statistikere i internasjonale fora og foreninger for statistikk
 • Fremme kunnskap om og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet
NSF-lokallag bidrar med å:
 • Stimulere til identitet og kontakt mellom statistikere i lagets region
 • Inkludere statistikere og statistikkinteresserte, også utenfor akademia
 • Arrangere møter for medlemmer og andre statistikkinteresserte i lagets region
 • Rekruttere medlemmer spesielt blant master- og doktorgradsstudenter
NSF-medlemmene nyter følgende fordeler:
 • Mottar medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2-4 ganger i året
 • Redusert deltageravgift på NSF's arrangementer
 • Redusert deltakeravgift på enkelte internasjonale møter
 • Redusert abonnementspris på tidsskriftet ‘Scandinavian Journal of Statistics’
 • Stipender for unge medlemmer til seminar og konferanse-deltakelse
 • Kvalifisert til å bli nominert til Sverdrup-prisene
 • Tilgang til informasjon om ledige stillinger for statistikere
 • Mulighet til å spre informasjon om ledige stillinger for statistikere
NSF sentralt er medlem av: