Om NSF - Bokmål

Om Norsk statistisk forening

Norsk statistisk forening (NSF) er en forening for alle med interesse for statistikk og med ønske om å bidra til statistikkfagets utbredelse og innflytelse i samfunnet.

NSF er en videreføring av Den Norske Statistikerklubb stiftet 7. januar 1919. NSF ble konstituert 28. april 1936. Vedtektene ble vesentlig revidert 4. mars 1985.

Foreningens formål er å være et bindeledd mellom norske statistikere, og fremme deres faglige og profesjons interesser. Foreningen skal bidra til samarbeid mellom norske statistikere og det internasjonale statistiker-samfunnet. Videre skal NSF arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet.

Foreningen består av NSF sentralt samt NSF-lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

NSF sentralt bidrar med å:

 • Arrangere norsk statistikermøte – hvert annet år

 • Arrangere nordisk statistikermøte – hvert annet år – med andre nordiske foreninger

 • Arrangere og bidra til seminarer, konferanser og kurs i statistikk

 • Utgi medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2-4 ganger i året

 • Utgi tidsskriftet – ‘Scandinavian Journal of Statistics’ - med andre nordiske foreninger

 • Administrere utdeling av Sverdrup-prisene

 • Formidle informasjon om arbeidsmarkedet for statistikere

 • Representere norske statistikere i internasjonale fora og foreninger for statistikk

 • Fremme kunnskap om og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet

NSF-lokallag bidrar med å:

 • Stimulere til identitet og kontakt mellom statistikere i lagets region

 • Inkludere statistikere og statistikkinteresserte, også utenfor akademia

 • Arrangere møter for medlemmer og andre statistikkinteresserte i lagets region

 • Rekruttere medlemmer spesielt blant master- og doktorgradsstudenter

NSF-medlemmene nyter følgende fordeler:

 • Mottar medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2-4 ganger i året

 • Redusert deltageravgift på NSF's arrangementer

 • Redusert deltakeravgift på enkelte internasjonale møter

 • Redusert abonnementspris på tidsskriftet ‘Scandinavian Journal of Statistics’

 • Stipender for unge medlemmer til seminar og konferanse-deltakelse

 • Kvalifisert til å bli nominert til Sverdrup-prisene

 • Tilgang til informasjon om ledige stillinger for statistikere

 • Mulighet til å spre informasjon om ledige stillinger for statistikere

NSF sentralt er medlem av: