Medlemskap i Norsk statistisk forening

Personer med interesse for statistikk eller ønske om å bidra til statistikkfagets utbredelse og innflytelse i samfunnet, er velkomne som medlemmer i NSF.

Se vervingsbrosjyre - her

Årskontingent: 
  • kr 250,- per år/ Studenter (Bachelor,Master) gratis
  • Fakturering i løpet av første kvartal hvert år
Kontingent betales til Norsk statistisk forening: 
  • Bankkonto: 0530 27 73299
  • Vipps-nummer: 97112
Vennligst oppgi hvem og hvilket år kontingenten gjelder for ved betaling!

Prosedyre for innmelding i NSF: 
  • Fyll ut NSF-innmeldingsskjema – her
  • Send utfylt skjema per epost til kasserer i NSF - Sondre Hølleland - sondre.hoelleland@hi.no
  • Bekreftelse på innmelding med første faktura kommer i retur
Spørsmål om NSF-medlemskap:
Kontakt leder i NSF - Henning Omre – omre@math.ntnu.no – eller andre styremedlemmer i NSF