Kontingenten er kr 200 per år for regulære medlemmer og kr 0 (gratis!) for studenter (med unntak av PhD-studenter som betaler ordinær kontingent). Korrespondanse om medlemskap og innbetaling av kontingent rettes til foreningens kasserer Turid Follestad (email: Turid.Follestad (a) ntnu.no).

Innbetalinger gjøres til foreningens konto 0530 2773299. Medlemmer som er usikre på når de betalte kontingent sist, kan kontakte kasseren.

Nye medlemmer melder seg til kassereren. Ved innmelding skal både epost- og vanlig adresse oppgis. 

Annen korrespondanse med foreningen kan rettes til lederen: Jan Terje Kvaløy.

Medlemsfordeler
Som medlem kan du benytte e-postlisten til NSF, du får gratis tilgang til International Statistical Review og redusert deltageravgift på de norske statistikermøtene og ISI-konferanser. Ta kontakt med leder eller andre i styret for mer informasjon.