Medlemskap

Medlemskap i Norsk statistisk forening

Personer med interesse for statistikk eller ønske om å bidra til statistikkfagets utbredelse og innflytelse i samfunnet, er velkomne som medlemmer i NSF.

Se vervingsbrosjyre - her

Årskontingent:

  • kr 250,- per år/ Studenter (Bachelor,Master) gratis

  • Fakturering i løpet av første kvartal hvert år

Kontingent betales til Norsk statistisk forening:

  • Bankkonto: 0530 27 73299

  • Vipps-nummer: 97112

Vennligst oppgi hvem og hvilket år kontingenten gjelder for ved betaling!

Prosedyre for innmelding i NSF:

  • Last ned NSF-innmeldingsskjema – herfra

  • Send utfylt skjema per epost til kasserer i NSF - Sondre Nedreås Hølleland - sondre.hoelleland@nhh.no

  • Bekreftelse på innmelding med første faktura kommer i retur

Spørsmål om NSF-medlemskap:

Kontakt leder i NSF - Ingrid Hobæk Haff – ingrihaf@math.uio.no eller andre styremedlemmer i NSF