Kontingenten er kr 250 per år for regulære medlemmer og kr 0 (gratis!) for studenter (med unntak av PhD-studenter som betaler ordinær kontingent). Korrespondanse om medlemskap og innbetaling av kontingent rettes til foreningens kasserer Turid Follestad (email: Turid.Follestad (a) ntnu.no).

Innbetalinger gjøres til foreningens konto 0530 2773299. Medlemmer som er usikre på når de betalte kontingent sist, kan kontakte kasseren.

Nye medlemmer melder seg til kassereren. Ved innmelding skal både epost- og vanlig adresse oppgis. 

Annen korrespondanse med foreningen kan rettes til lederen: Marie Lilleborge.

Medlemsfordeler
Som medlem kan du benytte e-postlisten til NSF som bl.a. gir informasjon om ledige stillinger og faglige aktiviteter, du får redusert deltageravgift på de norske statistikermøtene og ISI-konferanser, gratis tilgang til International Statistical Review og sterkt redusert abonnementspris på Scandinavian Journal of Statistics. Ta kontakt med leder eller andre i styret for mer informasjon. 

English
If you want to become a member, send an e-mail to Turid Follestad (email: Turid.Follestad (a) ntnu.no). The fee is 250 NOK annually (from 2018). Bachelor and master students are free of charge. PhD student pay regular fee.