Medlemskap

Medlemskap i Norsk statistisk forening

Personer med interesse for statistikk eller ønske om å bidra til statistikkfagets utbredelse og innflytelse i samfunnet, er velkomne som medlemmer i NSF.

Se vervingsbrosjyre - her 

Årskontingent: 

Kontingent betales til Norsk statistisk forening: 

Vennligst oppgi hvem og hvilket år kontingenten gjelder for ved betaling!

Prosedyre for innmelding i NSF: 

Spørsmål om NSF-medlemskap:

Kontakt leder Jacob Skauvold:  jas@nr.no  -  –  eller andre styremedlemmer i NSF