Statistikk-konkurranse for skoleelever!

Til elever på ungdomsskolen og i videregående skole:

Vis dine kunnskaper, lær mer om hvordan bruke og tolke statistikk, vinn premier!

Til lærere:
Sett av noen skoletimer for å gjøre elevene dine bedre til å finne, bruke og forstå offisiell statistikk!


Statistisk sentralbyrå arrangerer sammen med Eurostat og 15 andre statistikkbyråer Den europeiske statistikkonkurransen vinter/vår 2020. Gjennom deltakelse får elevene mulighet til å lære og bli tryggere på å finne fram til statistikk og forstå hvordan bruke den, på en morsom og inspirerende måte. Å forstå, tolke og bruke statistikk er relevant i mange fag, så denne konkurransen kan gjerne brukes som et tverrfaglig prosjekt.

Konkurransen er for elever i 9. og 10. klasse på ungdomskolen og 1. og 2. klasse i videregående skole.
Elevene danner lag på 1-3 elever, og de trenger en lærer som veileder. En lærer kan være veileder for flere lag.

Første del av konkurransen består av 30 spørsmål som er innom blant annet:

  • grunnleggende statistiske begreper og sannsynlighetsregning,
  • bruk av offisielle statistikkilder og
  • tolkning av statistikk.
I andre del av konkurransen skal laget analysere et datasett og lage en presentasjon.

De beste norske lagene får delta i den europeiske finalen der oppgaven er å lage en video der et samfunnstema skal belyses ved hjelp av statistikk.  

Vi anslår at et lag vil bruke 1-2 skoletimer per oppgavesett + tilsammen én skoledag for å løse den siste oppgaven der de skal tolke og analysere et datasett.

Konkurransen starter 27. januar, påmelding innen 26. januar. Informasjon om konkurransen og påmelding finner du på SSBs nettsider.
Vi har lag med fra neste alle fylker, men ennå ingen fra Trøndelag og Finnmark og Troms.

Kontakt: Camilla Stabell og Kathrine Remers Hanssen: skole@ssb.no