Statistikk-konkurranse

Delta i Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022

Statistisk sentralbyrå inviterer elever ved landets ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og videregående skoler (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig) til å delta i Den europeiske statistikkonkurransen.

Konkurransen arrangeres av Eurostat og 16 europeiske statistikkbyråer. Skoleåret 2020/2021 deltok mer enn 2900 lag fra 16 europeiske land, deriblant nesten 400 lag fra Norge.

Målet med konkurransen er å fremme kunnskap om statistikk blant elevene på en inspirerende måte, samtidig som lærere oppfordres til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.

Elevene deltar i lag bestående av 1–3 personer. Alle lagene må ha en veileder, som oftest en lærer. Konkurransen består av tre oppgaver, hvor alle begynner på oppgave 1. Hvert lag må deretter kvalifisere seg for å kunne gå videre til neste oppgave. Det er pengepremier til lagene som gjør det best.

Påmeldingsfrist er 1. november 2021.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner dere på SSBs nettsider.