Delta i Den europeiske statistikkonkurransen 2021

Statistisk sentralbyrå inviterer elever ved landets ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og videregående skoler (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig) til å delta i Den europeiske statistikkonkurransen. 

Konkurransen arrangeres av Eurostat og 16 europeiske statistikkbyråer. I 2020 deltok 17 000 elever fra hele Europa. 

Målet med konkurransen er å fremme kunnskap om statistikk blant elevene på en inspirerende måte, samtidig som lærere oppfordres til å bruke nytt undervisningsmateriale basert på offisiell statistikk.

Elevene deltar i lag bestående av 1–3 personer. Alle lagene må ha en veileder, som oftest en lærer. Konkurransen består av tre oppgaver, hvor alle begynner på oppgave 1. Hvert lag må deretter kvalifisere seg for å kunne gå videre til neste oppgave. Det er pengepremier til lagene som gjør det best.

Påmeldingsfrist er 10. januar 2021.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner dere på SSBs nettsider.