NSF har tre lokalforeninger. Disse har egne styrer og arrangerer medlemsmøter for foreningenes medlemmer. De står også for den praktiske gjennomføringen av Norsk statistikermøte som NSF arrangerer annenhvert år.

Avdeling Oslo

Avdeling Bergen

Avdeling Trondheim