NSF har flere lokallag rundt i landet. Disse lagene arrangerer møter og er aktive i rekrutteringen av nye medlemmer. 
NSF har utarbeidet retningslinjer for lokallagenes aktivitet - [pdf].
NSF huser to typer lokallag -