NSF Foredrag 02.09.2019

NSF Styret ønsker å styrke kontakten med Lokallagene og støtte dem i deres arbeid for statistikere og statistikk-interesserte. Videre håper vi å bidra til rekruttering av medlemmer til NSF.

NSF Styret har derfor besluttet å opprette en liste av NSF Foredrag som Lokallagene kan bruke i sitt virke. Følgende skritt må taes av Lokallaget for å benytte seg av tilbudet:

. ta direkte kontakt med foredragsholder og avtal passende tid og sted.

. send epost søknad til NSF Styret v/leder – med relevant informasjon og budsjett – om dekning av reise for foredragsholder. Lokallaget må selv dekke alle lokale utgifter.


Eksempler på aktuelle foredrag