NSF-foredrag

NSF-foredrag

NSF-styret ønsker å styrke kontakten med lokallagene og støtte dem i deres arbeid for statistikere og statistikk-interesserte. Videre håper vi å bidra til rekruttering av medlemmer til NSF.

NSF-styret har derfor besluttet å opprette en liste av NSF-foredrag som lokallagene kan bruke i sitt virke. Følgende skritt må taes av lokallaget for å benytte seg av tilbudet:

    • ta direkte kontakt med foredragsholder og avtal passende tid og sted.

    • send epost søknad til NSF-styret v/leder – med relevant informasjon og budsjett – om dekning av reise for foredragsholder. Lokallaget må selv dekke alle lokale utgifter.

Eksempler på aktuelle foredrag

Kunsten å estimere pi

Hvaler, politikk, og statistikere

Hvordan Genealogy tapte sin uskyld