Konferansebidrag

Konferansebidrag (english version here)

Innsending av abstrakt

Alle er invitert til å sende inn abstrakt for foredrag. Frist for innsending er fredag 15. mars 2019.

Vi ønsker at alle bruker følgende mal for abstraktene: Mal for abstrakt NSM 2019

En nærmere forklaring av abstraktmalen finnes her: Forklaring abstraktmal NSM 2019

Vi ønsker altså at alle bruker abstraktmalen og bare erstatter det som står i malen med egne opplysninger.

Merk spesielt at vi ønsker at du angir hvilket språk du vil holde foredraget ditt på. Det er valgfritt om du vil snakke på norsk eller engelsk, men nyttig å vite for andre deltagere og derfor noe vi ønsker at du angir ved innsending av abstrakt slik at vi kan informere om det i programmet. Vi oppfordrer alle til å ha lysarkene på engelsk uavhengig av hvilket språk man holder foredraget på.

Abstrakt skal sendes til statistiskforening.2019@gmail.com .