Styret i Norsk statistisk forening

Leder:
        Ingrid Hobæk Haff, UiO
Kasserer:
        Sondre Hølleland, Havforskningsinstituttet
Styremedlemmer:
         Alf Harbitz, Havforskningsinstiuttet     
Ragnar Bang Huseby, Norsk Regnesentral  
         Yushu Li, UiB

Varamedlemmer:
          Clara-Cecilie Günther, Norsk Regnesentral 
Revisorer:
Hanne Rognebakke, Norsk Regnesentral
Tor Cato Gjerdingen, Oslo Pensjonsforsikring

Styret er valgt for perioden 2021 til 2023.

Tidligere NSF-ledere og TG-redaktører er listet her.

Referat fra styremøter:
            01/09-1509/12-15;    04/03-1616/09-16;    01/12-1628/03-17;   28/08-17;   28/10-1825/03-19 29/05-19 19/06-19
            05/05-20;