Styret

Styret i Norsk statistisk forening

Leder:

Ingrid Hobæk Haff, UiO

Kasserer:

Sondre Nedreås Hølleland, Norges Handelshøyskole

Styremedlemmer:

Alf Harbitz, Havforskningsinstiuttet

Ragnar Bang Huseby, Norsk Regnesentral

Yushu Li, UiB

Varamedlemmer:

Clara-Cecilie Günther, Norsk Regnesentral

Tore Wentzel-Larsen, RBUP

Revisorer:

Hanne Rognebakke, Norsk Regnesentral

Tor Cato Gjerdingen, Oslo Pensjonsforsikring

Styret er valgt for perioden 2021 til 2023.

Tidligere NSF-ledere og TG-redaktører er listet her.

Referat fra styremøter:

01/09-15; 09/12-15; 04/03-16; 16/09-16; 01/12-16; 28/03-17; 28/08-17; 28/10-18; 25/03-19; 29/05-19; 19/06-19;

05/05-20;