Styret

Styret i Norsk statistisk forening

Leder:

      Jacob Skauvold, Norsk Regnesentral 

Kasserer:

       Eirik Myrvoll-Nilsen, UiT 

Styremedlemmer:

       Ragnar Bang Huseby, Norsk Regnesentral

Sara Martino, NTNU 

       Yushu Li, UiB

Varamedlemmer:

        Clara-Cecilie Günther, Gjensidige

Tore Wentzel-Larsen, RBUP

Revisorer:

Hanne Rognebakke, Norsk Regnesentral

Tor Cato Gjerdingen, Oslo Pensjonsforsikring

Styret ble valgt på hovedmøtet 13. juni 2023, se referat.

Tidligere NSF-ledere og TG-redaktører er listet her.

Referat fra styremøter:

            01/09-1509/12-15;    04/03-1616/09-16;    01/12-1628/03-17;   28/08-17;   28/10-1825/03-1929/05-1919/06-19

            05/05-20;