Fra NSF

Aktuelt

  • Statistikk-konkurranse for skoleelever 2021
  • Ledige stillinger: Nordic Math Jobs
  • World of Statistics
  • Notat fra Jostein Lillestøl: Statistical inference: Paradigms and controversies in historic perspective
  • Intervju med Erling Sverdrup 

    Erling Sverdrup (1917-1994) spilte en avgjørende rolle for å bygge opp det moderne statistikkfaget i Norge. Han var æresmedlem av Norsk statistisk  forening og  foreningens priser er oppkalt etter han. I februar 1990 gjorde Ragnar Norberg et lengre intervju med Sverdrup. I intervjuet forteller Sverdrup blant annet om sin bakgrunn, om arbeidet med å bygge opp statistikk- og aktuarutdannelsene ved Universitetet i Oslo og om sitt syn på statistikkfaget. Vi har lagt ut intervjuet med Sverdrup slik at alle foreningens medlemmer kan bli nærmere kjent med denne viktige nestoren i norsk statistikk og forsikringsmatematikk. Du finner intervjuet her.

Konferanser