Fra NSF

  • Les siste nummer (desember 2017) av Tilfeldig gang. (Dersom du har problem med vising av formlar under «Pusleri»-spalta, bruk alternativ PDF-versjon.)
  • Les nest siste nummer (september 2017) av Tilfeldig gang.
  • Intervju med Erling Sverdrup

    Erling Sverdrup (1917-1994) spilte en avgjørende rolle for å bygge opp det moderne statistikkfaget i Norge. Han var æresmedlem av Norsk statistisk forening og  foreningens priser er oppkalt etter han. I februar 1990 gjorde Ragnar Norberg et lengre intervju med Sverdrup. I intervjuet forteller Sverdrup blant annet om sin bakgrunn, om arbeidet med å bygge opp statistikk- og aktuarutdannelsene ved Universitetet i Oslo og om sitt syn på statistikkfaget. Den 23. februar er det 100 år siden Erling Sverdrup ble født. I denne forbindelse legger vi ut intervjuet med Sverdrup slik at alle foreningens medlemmer kan bli nærmere kjent med denne viktige nestoren i norsk statistikk og forsikringsmatematikk. Du finner intervjuet her.

Konferanser