Fra NSF

 • NSF Hovedmøtet 2021 arrangeres tirsdag 22.06.2021 kl 1600 forbindelse med NordStat 2021 i Tromsø. Forslag til vedtak må være NSF Styret - ved lederen - i hende innen 25.05.2021. 
 • Les siste nummer av Tilfeldig gang (november 2020)
 • Styret i NSF har vedtatt følgende:
  • Den 28. konferansen i matematisk statistikk (NORDSTAT), som skulle vært arrangert i juni 2020, utsettes til juni 2021.
  • NSF hovedmøte 2021 holdes i tilknytning til NORDSTAT i 2021.
  • Det 21. norske statistikermøtet, som skulle vært arrangert i 2021, utsettes til et senere år.
 • Les siste nummer av Tilfeldig gang (april 2020)
 • Websidene ble revidert 21. oktober 2019.
 • NSF-foredrag
 • Referat fra hovedmøte 2019
 • Les siste nummer (april 2019) av Tilfeldig gang. (Dersom du har 
  problem med vising av formlar under «Pusleri»-spalta, bruk alternativ PDF-versjon.)
 • Les nest siste nummer (oktober 2018) av Tilfeldig gang. (Dersom du har problem med vising av formlar under «Pusleri»-spalta, bruk alternativ PDF-versjon.)
 • Referat fra hovedmøte 2017

Aktuelt

 • Statistikk-konkurranse for skoleelever 2021
 • Ledige stillinger: Nordic Math Jobs
 • World of Statistics
 • Notat fra Jostein Lillestøl: Statistical inference: Paradigms and controversies in historic perspective
 • Intervju med Erling Sverdrup 

  Erling Sverdrup (1917-1994) spilte en avgjørende rolle for å bygge opp det moderne statistikkfaget i Norge. Han var æresmedlem av Norsk statistisk  forening og  foreningens priser er oppkalt etter han. I februar 1990 gjorde Ragnar Norberg et lengre intervju med Sverdrup. I intervjuet forteller Sverdrup blant annet om sin bakgrunn, om arbeidet med å bygge opp statistikk- og aktuarutdannelsene ved Universitetet i Oslo og om sitt syn på statistikkfaget. Vi har lagt ut intervjuet med Sverdrup slik at alle foreningens medlemmer kan bli nærmere kjent med denne viktige nestoren i norsk statistikk og forsikringsmatematikk. Du finner intervjuet her.

Konferanser