Clocoticul din Cracul Scurt, 93 metri verticală absolută, 97 metri denivelare, în Munții Vâlcan

la data descoperii, anul 1978, a fost a treia verticală absolută din România


extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 3, anul 1979