De sub Podul Doamnei a fost luat râul, în Podişul Bârladului

Vasile Bouaru (Rădăuţi)

 

Dacă mergem 28 km de la Bârlad spre Vaslui, pe drumul E 581, ajungem pe raza satului Chiţcani. Sat nu chiar lângă drumul european ci undeva lateral stânga. Exact din locul în care se desprinde spre stânga din drumul E 581 un drum spre satul Chiţcani, se desprinde şi spre dreapta un drum care se termină brusc la albia Râului Bârlad. Mai putem lua ca reper şi că la aproximativ 300 m mai departe, spre Vaslui, pe partea dreaptă, se află un pod modern peste care trece drumul de acces spre satul Roşieşti, aflat pe malul stâng geografic al Râului Bârlad iar spre înapoi la 200 m este un popas turistic.

Ne vom abate spre acel drum către dreapta, care se termină la albia Bârladului. Pe acel drum, orientat spre est, la aproape 70 m de drumul E 581 se află un pod din piatră care atrage imediat atenţia prin arhitectură şi vechime. Înainte de a cerceta podul am mers câteva sute de metri în aval, pe malul râului, pentru a vedea împrejurimile.

Era foarte dimineaţă când am ajuns la albia Bârladului, la început de februarie 2018, soarele de abia răsărea (foto 1). Imaginea este făcută spre aval. Câteva gâşte sălbatice îşi iau zborul în lumina palidă a zorilor. Privind spre înapoi, zărim podul din piatră şi observăm că pe sub el a curs odată Bârladul (foto 2). Se observă vechea albie, foarte bine. Din cauza unor alunecări de teren dar şi a unor perioade cu inundaţii, Râul Bârlad a fost îndiguit în această porţiune şi deviat ceva mai la est de podul de piatră. Azi, pe sub acest pod nu mai curge apă.


1
       2

Ne apropiem de pod (foto 3), mergând prin fosta albie. Urcăm spre capătul său vestic şi îl parcurgem mai întâi spre est (foto 4). Este lung de 90 metri. Iată-l privit dinspre capătul estic (foto 5).


3
4

5Pe la mijlocul podului se află două blazoane cu informaţii despre pod. Luminat mai bine este blazonul nordic (foto 6). Acolo aflăm că podul a fost construit în 1841: „Acest pod este construit din poronca pre înăltu Domn MIHAIL GRIGORIU STURZA V.V. domn Țerei Moldovei în al VIII an al domniei însale și săvărșinduse supt ministeria d. log. Const. Sturza sau deschis pentru călători în 8 Noem. 1841" (foto 7). Literele sunt predominat chirilice dar sunt şi litere latine.


6

7


Istoric, multe fapte sunt legate de acest pod. În vecinătatea lui erau un sat, o staţie de poştă din vechime, satul Docolina, care acum nu mai există. În vecinătatea locului unde se află acest pod fost întâmpinat Petru Rareş când i s-a adus la cunoştinţă că a fost ales domnitorul Moldovei. Tot aici a avut loc o bătălie pentru ocuparea tronului Moldovei, în 1577. Se pare că încă de atunci exista un pod din lemn peste apa Bârladului.

Podul a fost construit cu piatră adusă de la cariera din satul Pribeşti, nu departe de Movila lui Burcel, iar în noiembrie 1841 a fost terminat. A funcţionat până în 1981 când circulaţia a fost deviată pe noul pod peste Bârlad. Pe partea sudică a podului se află un blazon pe care scrie şi în latină ce este pe blazonul nordic (foto 8).
8Coborâm la baza podului şi admirăm deschiderile sale (foto 9). Între arcadele podului se află contraforturi care aveau rol de a opri din furia apelor (foto 10).


9

10


Iată un contrafort văzut de aproape (foto 11) şi un altul aflat aproape de mijlocul podului (foto 12).11

12
Privim una din cele 5 arcade ale podului (foto 13) şi ne apropiem de cea din mijloc, cea mai mare (foto 14).13

14


A rezistat timpului (foto 15). Pietrele au fost aşezate şi lipite cu mortar (foto 16, 17).15
16
17

Pe unele din ele se văd multe fosile (foto 18). 


18

Revenim apoi la drumul E 581.