Avenul Păroșița, în calcare cristaline, 101 metri denivelare, în Munții Bihor

extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 3, anul 1979