De la Turtureşti pe Dealul Balaurului, prin Podișul Sucevei, la est de orașul Piatra Neamț

Vasile Bouaru (Rădăuţi)

 

Satul Turtureşti se află la 7 km est de Piatra Neamţ, pe drumul 15D spre oraşul Roman. Se spune că dealurile din jurul satului erau împădurite iar prin poienile azi dispărute cântau turturele.Din centrul satului ne abatem pe drumul 44 care duce spre satul Gura Văii. În imaginea 1, drumul 44 este cel care se desprinde din drumul asfaltat spre dreapta. După 600 metri parcurşi pe acest drum ajungem la intersecţia din imaginea 2 de unde drumul 44 se abate spre dreapta. De la această intersecţie, dacă ne abatem câteva zeci de metri spre stânga, ajungem pe un pod de pe care privim spre amonte (foto 3) şi aval (foto 4) micul Pârâu Turtureşti, care traversează satul.


1
2
3

4


Podul, mic şi neînsemnat cum este acum, este celebru. Peste el trecea vechiul drum care unea Piatra Neamţ de Roman. Se spune că podul a fost construit pe vremea lui Ştefan cel Mare. Din cauză că drumul a fost treptat abandonat şi s-a făcut altul ceva mai la sud, podul şi-a pierdut însemnatatea. Azi arată ca în imaginea 5. Partea de sus este acoperită cu plăci de beton, dar la o privire atentă se observă la baza podului lespezi destul de vechi (foto 6). Localnicii povestesc cu drag şi admiraţie despre el. Unii spun că în urma cercetărilor s-a găsit chiar o parte din arcada vechiului pod, acum îngropată în aluviunile aduse de pârâu. Pârâul Turtureşti seacă în lunile călduroase de vară dar în anumite condiţii poate produce inundaţii de scurtă perioadă.
5


6


Iată partea din vechiul drum care trece peste pod, ducând spre Piatra Neamţ (foto 7) şi iată şi partea din vechiul drum care ducea spre Roman (foto 8). Pe această ultimă porţiune vom continua traseul. Urcăm 200 m şi imediat după ultima casă din sat ne abatem spre stânga. Trecem de biserica satului şi ajungem pe un câmp. La data la care am făcut traseul, drumeagul pe care ne-am înscris era acoperit cu zăpadă. Trecem pe lângă câţiva copaci aliniaţi (foto 9) şi depăşim zona de obârşie a Pârâului Turtureşti (foto 10).7
8
9


10


Traversăm apoi o vastă întindere albă spre câteva relee de telecomunicaţii care se zăresc spre nord-vest (foto 11) şi mergem paralel cu o linie de înaltă tensiune. De la zona izvoarelor Pârâului Turtureşti până la relee nu este distanţă prea mare, în jur de 1,5 km, însă zăpada destul de mare şi porţiunea arată ne face să înaintăm destul de încet. Ne apropiem de pădurea care se vede în ultimul plan în imaginea 11.11


Din vecinătatea releelor zărim un drumeag care duce spre pădure. Pe el ne vom înscrie (foto 12). Foarte aproape de intrarea în pădure, din drumeagul pe care ne-am înscris se desprinde unul, pe stânga, care coboară (foto 13). Pe el putem ajunge în oraşul Piatra Neamţ.1213


Intrăm în pădure urmărind drumeagul pe care ne-am înscris. Pădurea nu este foarte lată, are doar câteva sute de metri astfel încât zărim ambele liziere, în stânga și dreapta. Ziua era destul de umedă, am zărit adesea pe crengile copacilor cristale de gheaţă. După 20 minute de la intrarea în pădure ajungem la un loc deschis (foto 15). Urmăm mai departe drumeagul care aici merge exact pe lizieră, având direcţia nord-vest.15

Peste tot sunt cristale de gheaţă (foto 18), pe crengi sau pe frunzele rămase de toamna trecută (foto 17). Înainte de a intra din nou în pădure privim spre înapoi (foto 19) după care urmăm mai departe drumeagul (foto 20).

17
18
1920
După încă 15 minute ieşim din nou într-un loc deschis (foto 21). Drumeagul nostru se abate spre stânga, pe lângă un vechi gard din nuiele. Vom urma mai departe drumul şi ajungem la baza unui mic deal, golaş spre partea în care suntem, împădurit în partea opusă. De aici avem două variante. Fie urmăm drumeagul mai departe şi intrăm în urmatoarea pădure fie urcăm spre dreapta faţă de sensul de mers până aici şi urmăm liziera pădurii din faţa noastră.

21


Am ales a doua variantă aşa că suim o pantă lină spre dreapta. De mai sus privim spre porţiunea de pădure pe care am traversat-o până acum (foto 22). Ajungem la liziera următoarei păduri (foto 23) şi intrăm ţinând direcţia nord-vest. În mai puţin de 200 m întâlnim un drumeag, acoperit cu zăpadă dar vizibil (foto 24) care se abate spre dreapta faţă de sensul de mers. Îl urmăm şi ne scoate imediat la marginea satului Sărata Dobreni (foto 25).22
23


24

25
De aici ne abatem spre stânga, pe drumeagul care urmăreşte îndeaproape gardurile caselor. Ajungem în câteva minute la drumul 40 (foto 26), care uneşte oraşul Piatra Neamţ de satul Dobreni. Suntem pe Dealul Balaurului, cum este denumit în zonă. Traversăm drumul 40 şi continuăm pe drumul de ţară care se vede în centrul imaginii 26. Acesta ne scoate într-o zonă golaşă (foto 27).


26

27


Urcăm o pantă şi admirăm cristalele de gheaţă depuse pe crengile copacilor (foto 28). Ajunşi pe culme privim spre înapoi, spre nord-est unde zărim în stânga, în Valea Almaşului, în imaginea 29, o parte din satul Dobreni. Tot în imaginea 29 zărim, spre aceeaşi direcţie, un deal împădurit şi două relee, unul fiind mai greu observabil din cauza condiţiilor meteo. Acea porţiune împădurită este cunoscută şi sub denumirea de Pădurea de Argint de la Dobreni, o frumoasă rezervaţie de mesteacăn.


28

29

Începem să coborâm printr-un culoar între două porţiuni de pădure (foto 30). De mai jos zărim în depărtare, în imaginea 31, satul Almaş, situat pe valea pârâului cu acelaşi nume şi intersecţia drumului 15C, Piatra Neamţ - Târgu Neamţ (drum care, spre dreapta în imaginea 31 duce spre Târgu Neamţ) cu drumul 157E care duce spre satul Almaş. Coborâm spre drumul 15C şi trecem printr-o zonă mlăştinoasă (foto 32).

30
31
32Ajunşi la drumul 15C privim spre înapoi (foto 33). Am ajuns la 10 km de Piatra Neamţ.33