De-a lungul Râului Soloneţ, de la Solonețul Nou la Humoreni

articolul debutează la


Iată-ne ajunşi în centrul satului Soloneţu Nou. De la podul peste Râul Soloneţ, din centrul satului, privim spre înapoi, pe unde am ajuns aici (foto 30). Locuitorii acestui sat, ca şi cei din satul precedent, Maidan, sunt majoritar de etnie poloneză. Tot aici, în centrul frumosului sat, într-un mic parc amenajat, întâlnim mai departe marcajul cruce albastră dar şi un altul, bandă roşie (foto 31). Imediat cum ne deplasăm în aval, Râul Soloneţ primeşte un afluent pe partea dreaptă geografic. Din centrul satului Soloneţul Nou se desprinde un drum care urmează acest afluent în amonte. Despre acel drum, marcat cu cruce galbenă şi traseele aferente am amitit la https://sites.google.com/site/romanianatura57/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/sculpturi-pe-stanci-si-in-subteran-muntii-obcina-mare .


30

31Continuăm înaintarea în aval de-a lungul Râului Soloneţ. Din centrul satului Soloneţul Nou, Râul Soloneţ urmează îndeaproape drumul 209 L până în satul Pârteştii de Sus. Iată râul într-o frumoasă dimineaţă de sfârşit de martie 2017, foarte aproape de ieşirea din aval din satul Soloneţul Nou (foto 32).

Partea dinspre sat este îndiguită (foto 33) iar dealurile din preajmă sunt arate pentru noul an (foto 34).


32
33
34Exact la ieşirea din sat, lângă un pod peste râu, găsim lateral, pe malul drept geografic, câteva marcaje neconvenţionale pe câţiva copaci, o bandă verde aşezată orizontal (foto 35). Iată partea dinspre vest cu dealurile şi pădurea care începe să îşi revină după iarna precedentă (foto 36).35

36

Mai departe râul trece şi prin porţiuni de luncă (foto 37) iar mai la vale, foarte aproape de malul stâng geografic, nişte ridicături de pământ sunt puse bine în evidenţă de vegetaţie şi de lumina soarelui (foto 38). Trecem pe lângă o porţiune unde se pare că râul a săpat intens în maluri (foto 39).


37
38
39Spre vest se zăresc munţii pe creasta cărora am ajuns pe traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura14/carpatii-rasariteni/obcina-mare/pe-munte-de-la-sucevita-la-gura-humorului-4  (foto 40). Prin mica luncă a râului întâlnim adesea plante specifice perioadei (foto 41, 42).


40
41

42

Râul erodează puternic mai ales malul drept geografic (foto 43) după care are un parcurs mai lin (foto 44) şi intră în noul sat, Pârteştii de Sus. Aici deoarece sunt case pe ambele maluri găsim foarte des punţi peste râu, unele din lemn altele metalice (foto 45).


43


44

45Casele sunt înşirate de-a lungul râului care din nou este îndiguit (foto 46). Iată o gospodărie bucovineană aflată pe malul drept geografic al Soloneţului (foto 47).


46
47


Mergând de-a lungul apei ajungem la confluenţa cu micul pârâu care traversează satul Pârteştii de Sus şi trece pe sub un pod (foto 48) deasupra căruia se află drumul 2E. Din acest loc ne deplasăm câteva sute de metri în aval pe drumul amintit până aproape de centrul satului Pârteştii de Sus şi înainte de a ajunge la o intersecţie de drumuri ne abatem spre dreapta, înapoi spre albia Râului Soloneţ, pe un drumeag care ne conduce pe lângă câteva case. Ajungem în 200 m parcurşi pe acest drumeag la o interesantă porţiune de abrupt nu înainte de a găsi exact la capătul drumeagului, lângă ultima casă, un trovant (foto 49).

De partea cealaltă a râului ne impresionează un perete stâncos (foto 50). Vom observa câţiva trovanţi care par să se desprindă din masa mare a abruptului. O vulpe fuge prin desişul arbuştilor din această porţiune.


48
49

50

Ne deplasăm mai departe în aval şi trecem peste drumul 2E. Nu departe de aici, la mai puţin de 1 km se află intersecţia acestui drum cu cel care conduce spre salina de la Cacica, amintită la https://sites.google.com/site/romanianatura57/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/sculpturi-pe-stanci-si-in-subteran-muntii-obcina-mare . Mai departe trecem pe sub podul de cale ferată (foto 51). Este aceeaşi cale ferată despre care am amintit la https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-dintre-ciprian-porumbescu---varfu-dealului---partestii-de-jos---cacica-partea-a-4-a-in-podisul-sucevei, în imaginea 68. La 300 metri mai jos de podul pe sub care am trecut, Râul Soloneţ primeşte „întăriri” de la Pârâul Blândeţ. Iată confluenţa celor două cursuri de apă (foto 52).


51

52

Din această porţiune Râul Soloneţ începe să se depărteze de zona muntoasă şi trece printr-o zonă colinară (foto 53). Totuşi vom întâlni adesea, pe o distanţă destul de mare, porţiuni cu maluri abrupte şi înalte (foto 54). Ne apropiem de satul Pârteştii de Jos (foto 55) şi întâlnim câţiva trovanţi frumoşi (foto 56).
53
54
55
56


Majoritatea stau răspândiţi prin albia râului (foto 57). Ceva mai la vale zărim locul unde se prelucrează sarea extrasă de la salina Cacica (foto 58) şi intersectăm drumeagul pe care am terminat traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-dintre-ciprian-porumbescu---varfu-dealului---partestii-de-jos---cacica-partea-a-4-a-in-podisul-sucevei, în imaginea 60 de pe acest traseu. Trecem din nou pe sub o interesantă porţiune de abrupt, imaginea 59, fotografiată iarna tot de pe traseul https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-dintre-ciprian-porumbescu---varfu-dealului---partestii-de-jos---cacica-partea-a-4-a-in-podisul-sucevei, tot în imaginea 59.


57
58

59Mai departe râul este îndiguit pe malul stâng geografic, cel pe care de altfel sunt şi gospodăriile din Pârteştii de Jos (foto 60). Pe alocuri creşte podbalul (foto 61). Am făcut o fotografie spre înapoi, spre malurile foarte abrupte şi înalte pe sub care am trecut (foto 62).


60
61


62Dar trecem iar pe sub un asemenea mal înalt şi abrupt unde din nou zărim trovanţi gata să iasă la lumină (foto 63). Apoi urmează o porţiune ceva mai lină şi îndiguită (foto 64). Digul este betonat şi destul de înalt (foto 65). Pe aici, pe undeva pe deasupra digului, am găsit un imens trovant (foto 66).


63
64
65


66
Trecem pe lângă o veche casă din lemn (foto 67) după care se află o punte şi ajungem la un pod (foto 68). Traversăm podul şi la 100 m aval Râul Soloneţ primeşte de pe partea stângă geografic un mic afluent, Pârâul Hinata (foto 69). Urmează apoi câteva maluri nu foarte înalte dar abrupte (foto 70) şi porţiuni destul de întinse unde râul curge domol (foto 71).

67
68
69
70


71

Ceva mai la vale zărim în albia râului câţiva trovanţi care seamănă cu nişte discuri (foto 72). Unul este şi pe mal (foto 73). Trecem pe lângă o gospodărie izolată printr-o mică zonă de luncă (foto 74). De partea cealaltă zărim casele răspândite din satul Pârteştii de Jos (foto 75).


72
73
7475


Ajungem la o punte de unde privim spre înapoi (foto 76) apoi pornim mai departe în aval (foto 77). Deşi ne depărtăm de sat întâlnim o punte foarte solidă şi destul de izolată folosită şi pentru cele câteva case pe care le zărim la poalele unui deal pe malul opus dar şi pentru a ajunge la ogoarele din zonă (foto 78).

76

77

78
De pe punte privim spre aval (foto 79) apoi  continuăm deplasarea pe malul drept geografic, printr-o încâlcită porţiune de luncă de unde avem destul de greu acces la malul râului (foto 80).79
80

Râul curge ceva mai nervos pe aici (foto 81) şi pentru că zărim pe malul opus un drum de ţară suntem nevoiţi să trecem prin apă. Malul stâng se înalţă iar şi în locurile în care apa l-a săpat copacii cad (foto 82). Ajungem la încă un pod (foto 83) peste care trece un drum secundar, drumul 23, care este continuarea drumului din dreapta din imaginea 35 de la https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/trovanti-intre-varvata-si-baranca-in-podisul-sucevei , şi care uneşte satul Deleni cu drumul 178A. Şi de pe acest pod privim în aval (foto 84) şi pornim mai departe, tot pe malul stâng geografic.


8182
83
84


De la podul pe care l-am părăsit, la 200 m la vale trecem de confluenţa dintre Râul Soloneţ şi Pârâul Varvata (foto 85), pârâu pe lângă care am trecut în porţiunea descrisă la https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/trovanti-intre-varvata-si-baranca-in-podisul-sucevei . Râul Soloneţ este acum şi mai mare şi la toate coturile pe care le face rupe puternic din maluri (foto 86). Iată cum alunecă terenul instabil (foto 87).


85
86
87

Mai mergem câteva sute de metri şi ne apropiem de satul Humoreni (foto 88). În dreapta noastră în sensul de mers în aval se află o frumoasă zonă cu dealuri golaşe (foto 89). Râul Soloneţ trece pe la poalele acestor dealuri, având multe meandre (foto 90).


88
8990Mergând de-a lungul său în aval traversăm un drum de ţară care se opreşte la albie, apoi, după încă două meandre al râului trecem printr-o porţiune de regularizare a cursului, unde albia a fost mutată cu ajutorul excavatoarelor şi ajungem la podul din satul Humoreni (foto 91). Peste acest pod trece drumul 178 care face legătură între satul Humoreni şi satul Ilişeşti.91