Pădurea dintre Ciprian Porumbescu - Vârfu Dealului - Pârteştii de Jos - Cacica, partea a 4-a, în Podișul Sucevei

continuare de la


Dacă de la locul în care am ajuns la drumul asfaltat 178G din imaginea 50 de pe traseul 1 (https://sites.google.com/site/romanianatura13/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-in-detaliu-minicanioane-trovanti-in-podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-partea-sudica-in-podisul-sucevei ) ne vom abate spre stânga faţă de sensul de parcurgere al acelui traseu cale de mai bine de 1 km vom ajunge la intersecţia drumului care duce spre satul Ciprian Porumbescu cu drumul E58, Suceava - Gura Humorului (foto 1). Câteva indicatoare rutiere arată distanţele în diverse direcţii (foto 2). Iată aceeaşi intersecţie văzută de pe drumul 178G cu drumul E58 în sensul de mers spre Gura Humorului (foto 3).


1
2
3

Deoarece şi pe aici se poate ajunge în satul celebrului compozitor, intersecţia a fost marcată cu un mic monument (foto 4). După ce citim versurile cele mai importante din câteva compoziţii ale lui Ciprian Porumbescu, ne deplasăm 100 m aval înspre satul Păltinoasa până în dreptul unui canton forestier unde zărim pe un copac un marcaj turistic cruce albastră (foto 5). Acesta ocoleşte cantonul forestier prin spate şi urmează o creastă care duce spre satul Vârfu Câmpului. Vom urma pentru început acest marcaj însă pentru a ne înscrie pe el am preferat să mai coborâm 100 m de la cantonul forestier în sensul de mers spre satul Păltinoasa, până la un mic podeţ peste şanţul de pe marginea drumului (foto 6).


4


5

6De acolo am intrat în pădurea din dreapta noastră în sensul de mers (foto 7) şi în 200 m ajungem într-o vastă poiană (foto 8). Din poiană urmăm spre stânga faţă de sensul de mers până aici un drum forestier (foto 9). Acolo întâlnim marcajul amintit.


7
8
9


Pădurea este un amestec de foioase cu conifere. Întâlnim exemplare de larice cu multe conuri (foto 10) și câţiva pini destul de înalţi (foto 11). Urmăm mai departe drumul şi zărim în faţă trei relee de telecomunicaţii (foto 12).10

11
12


Spre ele ne îndreptăm. Drumul urcă până într-un vârf secundar (foto 13) din care ne abatem spre dreapta faţă de sensul de mers, urmând marcajul (foto 14). Coborâm o pantă lină, câteva sute de metri, până la o intersecţie de drumuri forestiere şi poteci (foto 15).


13
14
15

Iată aceeaşi porţiune iarna (foto 16). De aici, traseul marcat se abate spre stânga (foto 17) şi am fotografiat aceeaşi porţiune iarna (foto 18). De la copacul din imaginea 15, pe care se află marcajul turistic, mai există o variantă de coborâre din acest traseu, pe care o vom descrie după ce descriem traseul de creastă.


16
17

18

Urmăm mai departe drumeagul care merge pe creasta dealului şi ajungem la o intersecţie (foto 19). Putem merge pe ambele drumuri în continuare deoarece se întâlnesc din nou câteva sute de metri mai departe. Între copacul din imaginea 15 şi această intersecţie, din imaginea 19, ajunge din vale, din partea stângă cum descriem parcurgerea creastei, un traseu care urcă din satul Păltinoasa şi urmează Drumul Butucilor, amintit pe traseul 3 (foto 47 de pe acest traseu, https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/trovanti-intre-varvata-si-baranca-in-podisul-sucevei ).


19

Traseul marcat urmează mai departe drumul de creastă printre arbuşti (foto 20). În această porţiune lipseşte marcajul. Ajungem într-o porţiune degajată în urma unor defrişări, de unde avem perspectivă spre Munţii Stânişoara, în ultimul plan în imaginea 21. Tot aici ajungem dacă urmăm una din variantele drumului forestier Igoaia care se desprinde din drumul forestier Varvata - Baranca.


20
21


 

Mai departe drumeagul coboară spre pădure (foto 22) şi undeva găsim iar marcajul (foto 23). Mai parcurgem câteva sute de metri şi ajungem la o nouă intersecţie unde marcajul nu este vizibil. Ne vom abate pe drumul din dreapta din imaginea 24.


22
23
24

Acesta urmează creasta dealului prin pădure iar marcajul turistic nu mai este realizat corespunzător (foto 25) dar asta pe o distantă de câteva sute de metri. Apoi drumeagul se abate spre stânga faţă de sensul de mers (foto 26) şi este destul de circulat în această porţiune (foto 27). Trecem pe lângă o construcţie îngrădită şi auzim zgomote provenite de la maşini, semn că ne apropiem de satul Vârfu Dealului.

25
26
27
Într-adevăr ajungem prin spatele unor case din acest sat (foto 28) şi imediat după ce trecem de o barieră (foto 29) ieşim la drumul asfaltat 2E care străbate satul. De aici ne abatem 1 km spre dreapta, în spre satul Cacica, până în vecinătatea releelor de telecomunicaţii din imaginea 44 de pe traseul 3 (https://sites.google.com/site/romanianatura68/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/trovanti-intre-varvata-si-baranca-in-podisul-sucevei ) de unde ne abatem pe drumul din dreapta din această imagine, respectiv drumul 24A care duce spre satul Deleni.


28
29

Ne deplasăm pe acest drum 15 minute până vom ajunge la intersecţia din imaginea 50. Am ajuns aici pe drumul din stânga imaginii, fotografia fiind realizată după ce am depăşit intersecţia, spre înapoi. Ne înscriem pe drumul forestier care se vede în dreapta imaginii 50. Acesta urmează un parcurs frumos printr-o pădure alcătuită în special din conifere (foto 51). În câteva minute ajungem la o nouă intersecţie de drumeaguri, cea din foto 52. Avem două variante.


50
51

52Prima variantă este să urmăm drumeagul din dreapta în sensul de mers, cel marcat cu săgeată roşie. Acesta trece pe sub o frumoasă boltă alcătuită din crengile unor arbori (foto 53) şi se abate treptat tot spre dreapta faţă de sensul de înaintare (foto 54). 
53
54Ajungem la un nou drumeag (foto 55) de la care ne abatem spre stânga faţă de sensul de mers. Acesta începe să coboare şi undeva mai jos ajungem pe malul unei râpe abrupte (foto 56). Drumeagul ne scoate pe liziera pădurii, în dreptul unui gard (foto 57).

55
56
57De acolo ne abatem tot spre stânga faţă de sensul de coborâre (foto 58) şi ajungem la un capăt de drum, lângă câteva case izolate. În câteva sute de metri ajungem la Râul Soloneţ pe care îl traversăm sărind pe pietre. Pe malul opus se văd primele case din satul Pârteştii de Jos dar dacă ne vom abate 200 m spre dreapta, în aval, vom ajunge la o frumoasă porţiune de abruptm exact pe malul Râului Soloneţ (foto 59). După ce admirăm aceste locuri revenim la drumul pe care l-am părăsit (foto 60) şi mergem spre sat, spre drumul 178 A. Ieşim din traseu exact în dreptul complexului industrial de prelucrare a sării extrase de la salina Cacica. (https://sites.google.com/site/romanianatura57/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/sculpturi-pe-stanci-si-in-subteran-muntii-obcina-mare )


58
59
60

A doua variantă este să urmăm drumeagul marcat cu săgeată verde în imaginea 52. Acesta merge mai departe pe creastă (foto 61) şi începe să coboare lin. În 15 minute de la intersecţia din imaginea 52 drumeagul nostru se abate spre stânga şi ajunge într-un loc care pare să fie o fundătură (foto 63). Vom părăsi locul păstrând direcţia de mers spre nord-vest. Coborâm spre albia unui mic pârâu şi urcăm pe malul opus unde găsim imediat un nou drumeag (foto 64).


61


63
64

Acesta urcă lin şi ne scoate în câteva minute la o barieră, lângă o celebră cale ferată care a fost construită şi dată în folosinţă la 1 mai 1888 de către o companie austriacă, în perioada când Bucovina era parte a Imperiului Austro-Ungar (foto 66). Imediat cum depăşim bariera peste drumeagul pe care am ajuns aici, privim spre stânga faţă de sensul de mers şi zărim undeva mai sus aceleaşi relee de telecomunicaţii din imaginea 44 de pe traseul 3 (foto 67).
66
67

Traversăm celebra cale ferată (foto 68) şi întâlnim un drumeag care coboară 100 m până la drumul 2E (foto 69). Nu ne vom abate pe el ci exact în direcţie opusă, în urcuş lin (foto 70).


68
69
70
Urcăm 200 m şi spre vest se zăresc munţii pe crestele cărora am făcut partea finală a traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura14/carpatii-rasariteni/obcina-mare/pe-munte-de-la-sucevita-la-gura-humorului  (foto 71). Mai urcăm puţin pentru a avea privelişte şi spre valea care urmează (foto 72). Drumeagul merge pe liziera nordică a pădurii pe care am traversat-o (foto 73).


71

72
73


Părăsim drumeagul şi privim capătul nord-vestic al acestei minunate păduri (foto 74). Ne abatem spre stânga faţă de sensul de parcurgere al traseului. Undeva în dreapta noastră este valea pe care am ajuns pe prima variantă începând de la imaginea 52 (foto 75). Coborâm apoi spre satul Cacica ale cărui case sunt răspândite pe dealurile din faţă şi unde se găseşte celebra salină (foto 76).


74

75
76

Dacă revenim la imaginea 15 şi nu dorim să parcurgem creasta până la terminarea traseului în zona fotografiei 76, avem o alternativă. Imediat după copacul pe care se află marcajul, cel din imaginea 15, se desprinde spre dreapta faţă de sensul în care am descris parcurgerea traseului de creastă, deci spre nord-est, un drumeag care coboară destul de accentuat prin pădure. Înainte de a ne înscrie pe acest drumeag găsim iască pe un copac (foto 30). Apoi începem coborârea. Câteva sute de metri mai jos ajungem la o intersecţie de drumeaguri (foto 31). Ne abatem spre stânga faţă de sensul de coborâre. Urcăm foarte puţin şi dacă este toamnă urmează un parcurs pitoresc prin pădurea alcătuită în general din foioase (foto 33).


30
31

33

Drumeagul ne conduce pe marginea superioară a unei râpe (foto 34) pe care o ocolim spre dreapta după care coborâm pe o potecă. Trecem pe lângă o mică scorbură (foto 35) şi ceva mai jos depăşim doi copaci îndoiţi (foto 36).


34
35

36

Poteca pare să se piardă printre frunze dar vom coborî mai departe spre albia unui mic pârâu (foto 37). Vom urma spre vale acest pârâu şi în câteva sute de metri ajungem la capătul drumului forestier numit Ursoaia (foto 38). Îl urmăm strict (foto 39).


37
38
39Mai jos vom întâlni primele case din satul Varvata şi undeva în stânga drumului forestier zărim câţiva trovanţi în albia pârâului (foto 40). Încă puţin și ajugem la o barieră (foto 41) şi un loc de popas acoperit. Aici intersectăm drumul forestier Varvata - Baranca (traseul 3).
40
41

Mai avem o variantă de a urca până în vecinătatea locului de unde am făcut fotografia 15. Pentru aceasta pornim din satul Păltinoasa, de la intersecţia drumului E58 cu drumul 2E, pe drumul 2E, în amonte, spre satul Vârfu Dealului, cale de circa 1 km până vom întâlni pe partea dreaptă în sensul de mers intrarea pe drumul forestier denumit Pârâul Butucilor (foto 42). La acelaşi drum ajungem aproape de finele traseului 3 (imaginea 47 de pe traseul 3, drumul forestier Varvata - Baranca).

42
Ne înscriem pe drumul forestier Pârâul Butucilor (foto 43). În 15 minute ajungem la capătul său, de unde se desprind mai multe drumeaguri de exploatare (foto 44). Vom urca pe cel care păstrează direcţia drumului pe care am ajuns aici (foto 45).
43
4445


Acesta se abate mai sus spre stânga, în urcuş. Zărim spre dreapta noastră releele pe lângă care am trecut după locul din care am realizat imaginea 13 (foto 46).  În noaptea care a precedat parcurgerea acestui traseu a nins destul de mult iar natura ne încântă prin frumuseţea ei (foto 47).


46


47Mai sus drumeagul urcă în serpentine printr-o porţiune care se reface în urma unei defrişări (foto 48) şi iese în traseul de creastă undeva între locurile de unde am făcut imaginile 15 şi 19 (foto 49).48
49