Peștera Găunoasa din Valea Bobii, la Ormindea, în Munții Metaliferi