Trovanți între Varvata și Baranca, în Podișul Sucevei

Vasile Bouaru (Rădăuţi)

 

Drumul forestier Varvata - Baranca străbate o parte din pădurea pe care o descriem (https://sites.google.com/site/romanianatura13/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-in-detaliu-minicanioane-trovanti-in-podisul-sucevei ), prin partea ei estică. Capătul sudic al acestui drum forestier se desprinde din drumul E58, pe partea dreaptă, la 3 km de satul Ilişeşti, dacă ne deplasăm înspre satul Păltinoasa (foto 1). Imediat cum ne înscriem pe acest drum găsim un panou cu numele şi lungimea (foto 2; are 8,8 kilometri).


1
2

Intrăm în pădure şi după câteva curbe ajungem în 5 minute după ce ne-am înscris pe acest drum la cea din imaginea 3. Din acest loc avem două variante. Una este să scurtăm prin pădure o mare porţiune din drumul forestier. Privim spre înapoi, pe unde am ajuns la această curbă (foto 4) apoi coborâm pe un drumeag care se desprinde pe partea dreaptă în sensul de mers până aici, exact din curba din imaginea 3. Ceva mai jos, pe un trunchi de copac tăiat, un mănunchi de ciuperci (foto 5). Drumeagul este un vechi drum de exploatare, acum părăsit.


3
4
5

Ceva mai jos părăsim pădurea formată din conifere în special şi urmăm drumeagul spre vale, printre arbuşti tineri (foto 7). Nu există pericol de rătăcire, trebuie doar să coborâm. Ajungem iar la drumul forestier pe care l-am părăsit dar de partea cealaltă a Pârâului Varvata (foto 9). Pârâul fiind îngust nu există vreo dificultate în a-l trece. Am scurtat aproape 2 km de coborât pe drumul forestier.


7
9

Dacă alegem varianta de a continua pe drumul forestier vom avea parte de un peisaj frumos, presărat cu surprize. Undeva mai jos, pe partea stângă în sensul de coborâre depăşim un loc cu trovanţi (foto 10). Ajungem la curba din foto 11.


10

11

La circa 100 m mai jos de această curbă se află un pod betonat peste Pârâul Varvata. Din acest loc, înainte de această curbă, se desprinde spre stânga în sensul de coborbre un alt drumeag, indicat de săgeata roşie. Este bine să ne abatem 15 minute pe acest drumeag. Trecem pe lângă o mică pepinieră (foto 13) după care urcăm o pantă scurtă, lină. Apoi drumeagul merge pe curbă de nivel. Ajungem la o porţiune de abrupt (foto 14) şi găsim trovanţi (foto 15).
1314
15

În pădure, la baza porţiunii de abrupt, este o stâncă înfiptă în pământ (foto 16). Ne deplasăm de-a lungul porţiunii de abrupt, pe la baza lui (foto 17). Observăm locuri parcă săpate de mâna omului dar, evident, sunt naturale (foto 18).


16
17
18


Un trovant stă sprijinit de un copac (foto 19) iar altul este gata să iasă din masa compactă  de pământ (foto 20). În locul unde porţiunea de abrupt se termină găsim un mic lac temporar, îngheţat în decembrie 2016 (foto 21).19
20

21
Revenim pe acelaşi drumeag la drumul principal, la curba din imaginea 11 şi continuăm traseul. Mai jos trecem podul betonat peste Pârâul Varvata, de care am amintit mai sus. Valea pârâului este destul de adâncă şi are porţiuni de abrupt (foto 22). Suntem în zona denumită Baranca. Imediat după ce am trecut de pod privim spre înapoi unde am surprins prima parte a drumeagului pe care am mers la porţiunea de abrupt din imaginea 14 (foto 23), marcată cu linie roşie întreruptă.


22
23

 În continuare caracteristica acestor locuri este aceeaşi: văi adâncite, abrupte şi înguste (foto 24). Nu departe ajungem în locul în care ne întâlnim cu drumeagul care coboară pe scurtătura descrisă mai sus, începând de la imaginea 4 (foto 25). În continuare drumul are parcurs aproape orizontal, în perioadele umede cu mult noroi (foto 26).


24
25
26

În dreapta noastră în sensul de mers se află Pârâul Varvata. Ajungem la primele case din satul Varvata, foarte mic, răspândit pe valea omonimă (foto 28). La câteva sute de metri de la primele case din sat, pe partea stângă în sensul de mers, depăşim capătul dinspre aval al drumului forestier Ursoaia, descris ca primă variantă de coborâre de pe traseul de creastă Ciprian Porumbescu - Vârfu Dealului Pârteştii de Jos - Cacica (de la imaginea 41 de pe acel traseu), în dreptul unui pod din bârne aflat pe partea dreaptă a drumului pe care îl străbatem (foto 29).


28

29
Mergem mai departe prin satul aşezat pe vale şi pe dreapta zărim o punte pe care se poate ajunge la câteva case aflate pe malul drept geografic al Pârâului Varvata (foto 30). Pe alocuri, Varvata a săpat mult în malurile sale (foto 31). În continuare drumul se lărgeşte şi ne apropiem de următorul sat, Deleni (foto 32).
30
31

32

Înainte de a ajunge în sat depăşim capătul dinspre aval al drumului forestier Pârâul Igoaia (foto 33), pe care îl vom descrie la finele acestui traseu. Imediat după capătul acestui drum forestier vom zări pe partea stângă în sensul de mers câteva case izolate (foto 34). Ne vom îndrepta spre ele dar vom depăşi capătul drumeagului care urcă spre ele până la intrarea în satul Deleni (foto 35). În imaginea 35, drumul din stânga, betonat, reprezintă o cale mai uşoară de a continua traseul spre satul Vârfu Câmpului. Drumul din dreapta din imaginea 35, nemodernizat, ne conduce cale de câţiva kilometri în vecinătatea satului Pârteştii de Jos.


33
34

35

Revenim la drumeagul care urcă spre casele pe care le-am zărit în imaginea 34 şi urcăm o pantă lină (foto 36). De mai sus privim spre înapoi (foto 37) unde zărim de partea cealaltă a văii Dealul Cetăţica. Depăşim o stână şi peste o vale destul de adâncă, în dreapta cum urcăm, zărim casele din satul Deleni (foto 38). Suntem în zona denumită Strigoaia. Depăşim câteva ochiuri de apă (foto 39).


36
37
38
39

Apoi drumeagul urcă mai accentuat şi intersectăm din nou drumul betonat al cărui capăt l-am zărit în imaginea 35 (foto 40). De aici urmăm spre stânga faţă de sensul de urcuş drumul betonat care intră în pădure (foto 41). Mai sus depăşim un drum forestier închis cu barieră, aflat pe partea dreaptă în sensul de mers (foto 42). Pe acest drum forestier se ajunge spre capătul nord-vestic al pădurii pe care o descriem, pe porţiunea finală a traseului 3 (imaginea 50 de pe traseul Ciprian Porumbescu - Vârfu Dealului - Pârteştii de Jos - Cacica).


40

41
42Sosim la primele case din satul Vârfu Câmpului, de unde avem vizibilitate spre vest şi nord (foto 43). În centru-dreapta, în penultimul plan în imaginea 43 se zăresc casele din satul Cacica, unde se află celebra salină descrisă la https://sites.google.com/site/romanianatura57/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/sculpturi-pe-stanci-si-in-subteran-muntii-obcina-mare .  Mai parcurgem câteva sute de metri şi ieşim de pe drumul din dreapta din imaginea 44, în dreptul unor relee de telecomunicaţii, la drumul 2E, în extremitatea nordică a satului Vârfu Dealului.43
44

Din acel loc am ales deplasarea spre sud, către satul Păltinoasa, aflat la 4 km (foto 45). Drumul mai urcă puţin prin sat apoi începe să coboare, însoţit pe partea stângă în sensul de mers de un mic pârâu. Spre vale, la 100 m de drumul asfaltat, pe partea stângă cum coborâm, am zărit un mal interesant (foto 46).


4546

Înainte de a intra în Păltinoasa, înainte de primele case aflate pe partea stângă în sensul de mers, se desprinde din drumul 2E drumul forestier Butucilor (foto 47). Pe acolo se ajunge, după un urcuş destul de uşor, în zona fotografiilor 16-18 de pe traseul de creastă Ciprian Porumbescu - Vârfu Dealului - Pârteştii de Jos - Cacica.


47

Continuăm coborârea spre Păltinoasa şi depăşim panoul care arată limita satului. Pe stânga în sensul de mers depăşim o poartă sculptată (foto 48) apoi, în câteva sute de metri, ajungem la intersecţia drumul 2E cu drumul E58 (foto 49) de unde privim vârful pe care l-am ocolit la finele traseului 1 (zona fotografiei 63 de pe https://sites.google.com/site/romanianatura13/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-in-detaliu-minicanioane-trovanti-in-podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-partea-sudica-in-podisul-sucevei ). Intersecţia drumul 2E pe care am coborât acum cu drumul E58 a fost redată în foto 70 de pe primul traseu (https://sites.google.com/site/romanianatura13/home/carpatii-rasariteni-ghiduri-marcaje-pesteri/podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-in-detaliu-minicanioane-trovanti-in-podisul-sucevei/padurea-de-la-cacica---varfu-campului---paltinoasa-partea-sudica-in-podisul-sucevei ).

 

48

49

Descriem în continuare drumul forestier Igoaia pe lângă capătul căruia am trecut în dreptul locului de unde am făcut imaginea 33. Ne înscriem pe drumul forestier Igoaia şi înainte de a intra în pădure, în dreptul unei bariere, privim spre înapoi (foto 50). Continuăm apoi parcursul prin pădure, drumul forestier fiind bine întreţinut (foto 51). Depăşim o zonă mai deschisă (foto 52) şi după 30 minute după ce am intrat pe acest drum forestier ajungem la bifurcaţia din imaginea 53.


50
51


52

53


Drumul din stânga în sensul de mers arată ca în imaginea 54 iar cel din dreapta este închis cu barieră şi arată ca în imaginea 55.


54

55
Am pornit prima dată pe drumul din stânga (foto 53). Se poate înainta la fel de uşor iar peisajul este frumos (foto 56). În amonte privirea va fi atrasă de un mal abrupt, aflat pe partea stângă în sensul de mers (foto 57). Este bine să părăsim drumul forestier şi să ne abatem spre acea porţiune de mic abrupt şi să continuăm înaintarea cam 200 m prin albia pârâului care însoţeşte drumul forestier. Vom găsi iar trovanţi (foto 58).


56

5758Malurile sunt apropiate şi relativ înalte ceea ce dă aspect deosebit parcursului (foto 59). Găsim un trovant destul de mare având aspectul unei surplombe (foto 60). Dar surpriza cea mare o întâlnim de abia acum: câţiva trovanţi plini cu fosile (foto 61, 62).59
60
61

62Mai mergem puţin prin această vale strâmtă (foto 63) şi urcăm din nou la drumul forestier în dreptul unui pod prăbuşit (foto 64). Trecem de această porţiune pe o potecă aflată pe dreapta în sensul de mers şi ceva mai sus drumul forestier se termină. De acolo sunt doar câteva drumeaguri care urcă spre creasta dealului (foto 65).63

64

65Urcăm pe unul din ele, păstrând direcţia de înaintare. Mai sus întâlnim din nou o porţiune de abrupt, cu câţiva pereţi de mici dimensiuni, spectaculoşi (foto 66). Urcăm mai departe şi ajungem deasupra acestor stânci (foto 67) unde întâlnim un alt drumeag pe care ne abatem spre dreapta faţă de sensul de urcuş (foto 68). De acolo, în 300 m ajungem în zona unde am făcut fotografia 22 de pe traseul 4 (Ciprian Porumbescu – Vârfu Dealului - Pârteştii de Jos - Cacica). Spre deosebire de momentul când am realizat acea fotografie, acum e senin şi avem vizibilitate mai bună (foto 69).
66
67

68


69
Dacă revenim la intersecţia din imaginea 53 şi ne abatem pe drumul din dreapta în sensul de urcuş, drumul forestier Igoaia, vom avea de parcurs o porţiune la fel de interesantă (foto 70). Pe partea stângă cum înaintăm se află o porţiune abruptă, cu stânci de mici dimensiuni pe alocuri. Ajungem în 15 minute la capătul acestui drum. Vom înainta în aşa fel încât să urmăm în amonte albia pârâului pe lângă care am urcat până aici (foto 71). Sunt multe poteci şi drumeaguri pe care putem înainta, unele ocolind câte o râpă mică sau maluri abrupte ale unor pâraie laterale.
70

71
Mai sus traversăm o porţiune pe unde iarna parcă nu a venit deşi suntem în ultimele zile ale lui decembrie 2016 (foto 72). Urcăm mai departe la o oarecare distanţă faţă de albia pârâului principal şi găsim un drumeag care este mai circulat şi pe care ne înscriem în urcuş uşor (foto 73).


72
73
Acesta se abate spre dreapta în urcuş şi ne scoate într-o poiană unde găsim câteva instalaţii petroliere (foto 74). Imediat după această poiană intersectăm drumul 24A dintre Deleni şi Vârfu Câmpului (foto 75), undeva între imaginile 41 şi 42 de pe acest traseu.


74
75