Peșteri și avene noi în Piatra Mare a Cloșanilor și pe Valea Lupșa, în Munții Mehedinți


extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 4. anul 1980