Refacerea după efort în speologie


extras din:

https://sites.google.com/site/romanianatura67/home/speologie-in-romania/buletinul-clubului-de-speologie-emil-racovita-bucuresti-numarul-12-1989

Avenul de la Dosul Lăcşorului, Munţii Şureanu, bivuac la cota -154.