Wywiady z JV

1873, „Le Figaro”

Adrien Marx

Juliusz Verne

Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak


1875, „Musée des Familles”

Charles Raymond

Juliusz Verne

Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak


1894, „McClure’s Magazine”

Robert H. Sherard

U Juliusza Verne’a w domu

Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek


1895, „Strand Magazine”

Marie A. Belloc

Z wizytą u Juliusza Verne’a

Z angielskiego przełożył Wiesław Szydłowski, przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek


1897, „The Chautauquan”

Edmund de Amicis

W gościnie u Juliusza Verne’a

Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek


1898, „Revue Illustrée”

Adolphe Brisson

Juliusz Verne

Z francuskiego przełożyła Iwona Korzeniowska


1901, „L’Echo de Paris”

Marcel Hutin

Piętnaście minut u autora „W 80 dni dookoła świata”

Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak


1902, „La Presse”

Fernand Hauser

Juliusz Verne o opanowaniu przestworzy

Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak


1903, „T.P.’s Weekly”

Robert H. Sherard

Ponowna wizyta u Juliusza Verne’a

Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek


1904, „Temple Bar”

Gordon Jones

W domu Juliusza Verne’a

Z angielskiego przełożyli i przypisami opatrzyli Wiesław Szydłowski i Krzysztof Czubaszek


1905, „Le Figaro”

Emile Berr

Opowiadacz historii

Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak