Wywiady z JV


1873
„Le Figaro”

Adrien Marx
Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak

1875Musée des Familles

Charles Raymond
Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak

1894, „McClure’s Magazine” 

Robert H. Sherard 
U Juliusza Verne
a w domu 
Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek
1895, „Strand Magazine”
 
Marie A. Belloc 
Z wizytą u Juliusza Verne’a 
Z angielskiego przełożył Wiesław Szydłowski, przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek

1897, „The Chautauquan”
 
Edmund de Amicis 
W gościnie u Juliusza Verne’a 
Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek

1898, „Revue Illustrée” 

Adolphe Brisson 
Juliusz Verne 
Z francuskiego przełożyła Iwona Korzeniowska

1901„L’Echo de Paris”

Marcel Hutin
Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak

1902„La Presse”

Fernand Hauser
Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak

1903, „T.P.’s Weekly”
 
Robert H. Sherard 
Ponowna wizyta u Juliusza Verne’a 
Z angielskiego przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Czubaszek

1904, „Temple Bar”
 
Gordon Jones 
W domu Juliusza Verne’a 
Z angielskiego przełożyli i przypisami opatrzyli Wiesław Szydłowski i Krzysztof Czubaszek

1905Le Figaro

Emile Berr
Z francuskiego przełożył Krzysztof Jagusiak