Informacje bieżące

Od 2013 r. wszystkie informacje bieżące publikowane są na profilu PTJV:

facebook.com/JuliuszVerne


Niżej można znaleźć informacje z lat 2011-2012:

Informacje z 2011 r.

Informacje z 2012 r.