Struktura PTJV


Prezes i założyciel

dr Krzysztof Czubaszek

 
Wiceprezes

Andrzej Zydorczak

Sekretarz

Krzysztof Gucwa

Członkowie m.in.:

Marek Kamiński - polarnik i podróżnik

prof. Jan Tomkowski - literaturoznawca, IBL PAN

dr Olivier Dumas - wieloletni prezes Société Jules Verne