Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων

2015-2016. cySlang, διαδικτυακό λεξικό της κυπριακής αργκό. Διαδραστικός στοχώρος ανοιχτών δεδομένων.

2006-2010. Συντυχιές: λεξικό της κυπριακής σε ηλεκτρονική μορφή, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τη δημιουργία του πρώτου διαδικτυακού λεξικού της κυπριακής.

2004. [j] όπως [ja'ja]: καταγραφή και ακουστική ανάλυση του φθόγγου [j] της κυπριακής, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Ad hoc πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών στην εργαστηριακή φωνητική.


Συμμετοχή σε προγράμματα (μέλος ερευνητικών ομάδων)

2010 - Pos matome griko, πρόγραμμα προώθησης της ελληνικής διαλέκτου γκρίκο στην περιοχή του Σαλέντο (Ν. Ιταλία) που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Lifelong Learning Programme). 

2009 -  Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, σειρά προγραμμάτων. Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου - ΠΕΟ & Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκτός από τον σχεδιασμό μαθημάτων και την λειτουργία τάξεων για υπηκόους τρίτων χωρών (μη Ευρωπαίους πολίτες), τα προγράμματα περιλαμβάνουν και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών.

2007 - 2010. Επιτροπή για την καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έργο: Έκδοση γραμματικής και λεξικού της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

2003 - 2005. Πρόγραμμα eEuroInclusion: Developing a pan-European network of LWULT Language Resource Centres (υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), EuroEd, Ιάσιο. Δημιουργία δικτύου υποστήριξης για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1999 - 2001. Πρόγραμμα ΝΟΗΜΑ (ΕΠΕΤ ΙΙ/ΑΜΕΑ), Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Αθήνα. Καταγραφή και επεξεργασία γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού από την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

1998 - 2000. Πρόγραμμα ΑΜΗΤΟΣ (ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα. Καθορισμός προδιαγραφών για την έκδοση του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής σε ηλεκτρονική μορφή.

1998 - 1999. Πρόγραμμα ΚΙΡΚΗ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πάτρα. Συγγραφή προδιαγραφών για την μετάφραση και προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού.

1997 - 1998. Πρόγραμμα SOCRATES/LINGUA, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας, Πάτρα. Συνεργασία στην έκδοση του The graecanic lexicon, λεξικό ηλεκτρονικής μορφής.

1993 - 1999. Ομάδα έρευνας RIVALC: Recherches interdisci­plinaires sur les variations d’actance et ses corrélats, CNRS, Paris. Oμάδα έρευνας με αντικείμενο τη σύνταξη του ρήματος και την τυπολογία των γλωσσών.

1993 - 1995. Ομάδα εργασίας Problèmes de fabrication de dictionnaires, LACITO, Paris. Συνεργασία στην έκδοση του Paris, C. & Βatouka, Ν. (2005) Dictionnaire abzakh, Peeters/Selaf.

1990 -1995.Oμάδα έρευνας Diasystème et longue durée, LACITO, Paris. Έρευνα σε θέματα διαλεκτικής ποικιλότητας και γλωσσικής αλλαγής.