Νοηματικές γλώσσες


Ελληνική νοηματική γλώσσα

Η Μ. Κατσογιάννου ήταν από τα πρώτα μέλη της ομάδας που ασχολήθηκε με την έρευνα για την ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού-αναπτυξιακού έργου NOHMA, που ολοκληρώθηκε το 2002. Το έργο είχε ως αντικείμενο την καταγραφή και επεξεργασία γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού από την ΕΝΓ και το αποτέλεσμά του ήταν η εκπόνηση δύο δίγλωσσων λεξικών νέων ελληνικών – ΕΝΓ σε ηλεκτρονική μορφή. Το μεγαλύτερο από τα λεξικά αυτά, του οποίου μπορείτε να δείτε ένα δείγμα εδώ, απευθύνεται κυρίως σε γνώστες, αλλά και σε σπουδαστές της ΕΝΓ. Ένα δεύτερο λεξικό, το παιδικό ΝΟΗΜΑ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδικά για μικρούς μαθητές και, εκτός από το λεξιλόγιο, περιλαμβάνει ασκήσεις σχηματισμού λέξεων και παιχνίδια που βασίζονται στη χρήση της ΕΝΓ. Μία σειρά από δημοσιεύσεις της ομάδας που υλοποίησε το έργο συμπληρώνουν την εικόνα της έρευνας.


Κυπριακή νοηματική γλώσσα

Ανάλογο ήταν και το έργο της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, που παρακολούθησε το έργο καταγραφής της κυπριακής νοηματικής γλώσσας (ΚΝΓ) και στην οποία η Μ. Κατσογιάννου εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2011 ολοκληρώθηκαν και τα τρία προϊόντα του έργου: γραμματική παραδοσιακού τύπου, επικοινωνιακή γραμματική, εννοιολογικό (θεματικό) λεξικό. Πρόκειται για καινοτόμα, τόσο από την άποψη του περιεχομένου όσο και από αυτήν της της τεχνικής μορφής, εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των κωφών και για την κατάρτιση παιδαγωγών και διερμηνέων, αλλά και για την υποστήριξη της κοινότητας των κωφών της Κύπρου στην προσπάθεια κατάκτησης της κοινωνικής της ταυτότητας. Και τα τρία προϊόντα κυκλοφόρησαν σε έντυπη (βιβλίο) και ψηφιακή (DVD) μορφή. Διαβάστε εδώ την ομιλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην τελετή παρουσίασης του έργου (14/10/2011).