ΓΕΠ 230

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος ΓΕΠ 230: Μορφολογία

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση και απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της γλωσσολογίας, ιδιαίτερα σε όσους παρακολούθησαν ήδη κάποιο εισαγωγικό μάθημα όπως τα ΓΕΠ 077, ΓΕΠ093, ΓΕΠ110, ΓΕΠ120, ΓΕΠ150 ή τα ανάλογά τους στα τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών. Εξετάζεται το θεωρητικό πρόβλημα του ορισμού της λέξης ως γλωσσικής μονάδας και οι βασικές έννοιες που αναπτύχθηκαν από τη σύγχρονη γλωσσολογία σε σχέση με τη μορφολογική ανάλυση. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης λέξεων και η αντιμετώπιση τους από διάφορες θεωρίες. Αναλύονται επίσης θέματα που βρίσκονται στα όρια μορφολογίας και σύνταξης, όπως οι συντακτικές σχέσεις στο πλαίσιο των σύνθετων λέξεων, αλλά και θέματα σχετικά με τη διάκριση μορφολογίας και ετυμολογίας. Δίνεται έμφαση στα δεδομένα της ελληνικής, χρησιμοποιούνται όμως παραδείγματα και ασκήσεις από διάφορες γλώσσες.

Το μάθημα έχει δύο κύριους στόχους: να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με την μορφολογική ποικιλία και να κατακτήσουν μία μέθοδο ανάλυσης που θα μπορούν να εφαρμόσουν για την περιγραφή των μορφολογικών φαινομένων.