ΓΕΠ 120

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος  ΓΕΠ 120 - Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Στο μάθημα αυτό η γλώσσα παρουσιάζεται ως σύστημα, του οποίου η μελέτη χρησιμεύει στη γραμματική περιγραφή. Παρουσιάζονται οι κλάδοι της θεωρητικής γλωσσολογίας που αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. Για κάθε επίπεδο δίνονται ασκήσεις και παραδείγματα, κυρίως από την ελληνική γλώσσα.