ΓΕΠ 210

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος ΓΕΠ 210 : Φωνητική

Το αντικείμενο της φωνητικής είναι η μελέτη των φθόγγων, δηλαδή των ήχων της ανθρώπινης ομιλίας, η οποία αναλύεται από τρεις απόψεις: την αρθρωτική, την ακουστική και την αντιληπτική. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζουμε  πώς παράγεται ο ήχος της φωνής από τα διάφορα φωνητικά όργανα του ανθρώπου, στη δεύτερη μελετάμε τα φυσικά χαρακτηριστικά των ήχων από τους οποίους αποτελείται η ομιλία, ενώ στην τρίτη ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος τους ήχους της γλώσσας. Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που  ενδιαφέρονται για την επιστήμη της  γλωσσολογίας ή για τη διδακτική των γλωσσών,  αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν  βασικές γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν  σε πιο ειδικές εφαρμογές όπως η ορθοφωνία, η  λογοθεραπεία και οι τεχνολογίες σύνθεσης και  αναγνώρισης φωνής.

Η συμμετοχή στο μάθημα  προϋποθέτει εξοικείωση με τις βασικές  έννοιες ανάλυσης της γλώσσας και της  (προφορικής) επικοινωνίας, ζητήματα τα οποία  διδάσκονται στα εισαγωγικά μαθήματα ΓΕΠ100  και ΓΕΠ120. Δίνεται έμφαση στη φωνητική περιγραφή της  ελληνικής, το αντικείμενο του μαθήματος όμως  είναι η γενική φωνητική και όχι  οι εφαρμογές σε συγκεκριμένη γλώσσα. Η πειραματική μελέτη των φωνητικών φαινομένων, που αποτελεί την κύρια συνιστώσα της ακουστικής φωνητικής, γίνεται με τεχνολογικά μέσα (προγράμματα επεξεργασίας φωνής).

Στο τέλος του εξαμήνου, οι  φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα βασικά  θεωρητικά εφόδια, αλλά και την εμπειρία της  εργαστηριακής μελέτης της γλώσσας σε σχέση  με τα παρακάτω θέματα:
  • θεωρία παραγωγής των φθόγγων της γλώσσας,
  • περιγραφή των φθόγγων από αρθρωτική άποψη,
  • μεταγραφή στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο,
  • μελέτη των φθόγγων από ακουστική άποψη,
  • μελέτη της ομιλίας ως ακολουθίας φθόγγων,
  • θεωρία αντίληψης των φθόγγων της γλώσσας,
  • διασύνδεση της φωνητικής με τη φωνολογία,
  • χρήση ενός υπολογιστικού προγράμματος  επεξεργασίας φωνής.