ΓΕΠ 265

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος ΓΕΠ 265: Γλώσσα και γραφή

Το μάθημα «Γλώσσα  και  γραφή» αποτελεί κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, μία συστηματική προσέγγιση της ανάπτυξης των διαφόρων συστημάτων γραφής. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναφέρονται τα θέματα της σχέσης μεταξύ γραπτής και προφορικής γλώσσας, της φωνητικής θεώρησης της γλώσσας και της φωνολογικής αναπαράστασής της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία της γραφής, ξεκινώντας από την καταγωγή της, προχωρώντας στην ανάπτυξη των λογογραφικών και φωνογραφικών (συλλαβικών και αλφαβητικών) συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα ανά τον κόσμο και καταλήγοντας σε μία σημειολογική ανάλυση της χρήσης τους. Αναλύονται  τέλος τα ζητήματα της θεώρησης της γραφής ως ουσιαστικής συνισταμένης της γλώσσας (νοείται η γλώσσα χωρίς τη γραφή;), της σχέσης της γραφής με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και μέσω αυτών, της έννοιας του εγγραμματισμού που συνδέεται με τις θεωρίες της μάθησης και της επικοινωνίας.