ΒιογραφικόΣπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat) γλωσσολογίας, 1995. Άριστα με έπαινο.
Διατριβή: Le parler gréco de Gallicianò (Italie); description d’une langue une langue en voie de disparition.
Πανεπιστήμιο Paris VII - Denis Diderot.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) γλωσσικής τεχνολογίας και τεχνικής μετάφρασης, 1994. Άριστα.
Πανεπιστήμιο Paris VII - Denis Diderot.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA (Diplôme d'études approfondies) γενικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, 1983. Λίαν καλώς.
Πανεπιστήμιο Paris V - René Descartes.

Πτυχίο γαλλικής και ελληνικής φιλολογίας, 1982. Λίαν καλώς.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σταδιοδρομία

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Λευκω­σία.
2007 – σήμερα. Αναπληρώτρια καθηγήτρια γενικής γλωσσολογίας.
2002 - 2007. Επίκουρη καθηγήτρια γενικής γλωσσολογίας.

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Αθήνα.
1996 - 2002. Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων γλωσσικής τεχνολογίας, εκπαιδευτικού λογισμικού, λεξικογραφίας.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Αθήνα.
2000 - 2001. Αξιολόγηση των εξεταζομένων στη γαλλική γλώσσα και διδακτική.

Laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO), Παρίσι.
1990 - 1995. Γλωσσολογική έρευνα, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, Παρίσι.
1985 - 1990. Διοικητικές και μεταφραστικές εργασίες, διοργάνωση διεθνών εκθέσεων.