Διδασκαλία

Αυτόνομη διδασκαλία

2002 - σήμερα

Προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Διδασκαλία των μαθημάτων:

ΓΕΠ 110 «Αρχές της γλωσσολογίας»

ΓΕΠ 120 - «Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης»

ΓΕΠ 140 «Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία»

ΓΕΠ 093 (ΒΝΕ 093, ΒΝΕ 193) «Εισαγωγή στη νεοελληνική γλώσσα»

ΓΕΠ 150 «Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία»

BNE 077 «Γλώσσα και γλωσσολογία»

ΓΕΠ 200 «Κειμενικά είδη»

ΓΕΠ 210 (ΒΝΕ 282) «Φωνητική»

ΓΕΠ 230 (ΒΝΕ 283) «Μορφολογία»

ΒΝΕ 288 «Φωνολογία»

ΒΝΕ 290 «Κοινωνιογλωσσολογία»

ΓΕΠ 236 (BNE 298) «Λεξικογραφία»

ΓΕΠ 271 «Νεοελληνική λεξικογραφία: τα λεξικά των διαλέκτων»

ΓΕΠ 265 «Γλώσσα και γραφή»

ΓΕΠ 286 «Γλώσσα και (επιστημονική) φαντασία: οι τεχνητές γλώσσες»

BNE 691 «Γενική και ειδική λεξικογραφία»

2002 - 2003

Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνογλωσσία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διδασκαλία του μαθήματος «Ειδική λεξικογραφία: λεξικογράφηση για νεαρούς χρήστες».

1999 - 2000

Τμήμα γαλλικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην τεχνική μετάφραση».


Συνδιδασκαλίες, σεμινάρια, επιμορφωτικά μαθήματα

2016, Ιούνιος.  Σεμινάριο διαλεκτικής λεξικογραφίας της νέας ελληνικής γλώσσας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φιλοσοφική Σχολή.

2013, Μάιος-Ιούνιος.  Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στη γλωσσολογία»Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας.

2013, Απρίλιος. Διαλέξεις στην ημερίδα επιμόρφωσης μεταφραστών «Κοινή νέα ελληνική και κυπριακή διάλεκτος».  Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα Ελληνικής Μετάφρασης).

2012, Ιούνιος.  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα Ελληνικής Μετάφρασηςενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Διάλεξη: «Κυπριακή ελληνική».

2012, Mάιος.  Εργαστήρι διδασκαλίας της μαρωνιτικής αραβικής (How to teach an oral endangered language: Cypriot Maronite Arabic), στο πλαίσιο του συνεδρίου  Endangered languages of Eastern Mediterranean: Current challenges. Διάλεξη:  «Διδάσκοντας τη φωνητική και τη φωνολογία της ξένης γλώσσας».

2010, Δεκέμβριος.  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Γλώσσα και στα Κείμενα», Διάλεξη: «Νεοελληνική διαλεκτική λεξικογραφία», Πανεπιστήμιο Πάτρας.

2009, Μάρτιος.  Άσπρη λέξη, Σεμινάρια Λεξικογραφίας, Αθήνα. Συνδιδασκαλία του σεμιναρίου «Λεξικογραφία και Ορολογία».

2003 - 2004. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών European Masters in Conference Interpreting. Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Συγκριτική ορολογία».

2000, Αύγουστος. Θερινό σεμινάριο Sessions de linguistique et de littérature CLELIA, Amantea (Italia). Διδασκαλία του σεμιναρίου «Le gréco, situation lingustique et sociolinguistique».

2000, Μάιος. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μετάφρασης και μεταφρασεολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διδασκαλία του σεμιναρίου «Μετάφραση και νέες τεχνολογίες».