Οργάνωση συνεδρίων
2013. Κοινή νέα ελληνική και κυπριακή διάλεκτος. Ημερίδα επιμόρφωσης μεταφραστών. 
Λουξεμβούργο, 08/04/2012. Συνδιοργάνωση με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα Ελληνικής Μετάφρασης).

2012.
Medeastern2012: Endangered languages of Eastern Mediterranean: Current challenges.
Λευκωσία, 21-21/05/2012. Μέλος της επιστη­μο­νικής και της οργανω­τι­κής επιτροπής.
2011. 8ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και  Ορολογία. 
Αθήνα, 10-12/11/2011. Αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής.
2011. 1st International Conference on Language Testing and Assessment.
Λευκωσία, 4-5/06/2011. Μέλος της επιστη­μο­νικής επιτροπής.
2010. 5th Terminology Summit: Quality Matters.
Βουδαπέστη, 11-13/11/2010. Πρόεδρος της επιστη­μο­νικής επιτροπής.
2009. ΜΜΜ7: Seventh Mediterranean Morpho­logy Meeting. 
Λευκωσία,10-13/09/2009. Μέλος της οργανω­τι­κής επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου πατώντας εδώ
.
2009. ΜΜΜ7: 7ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. 
Αθήνα, 22-24/10/2009. Αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε
τα κείμενα των ανακοινώσεων του συνεδρίου πατώντας  εδώ.
2009. Language diversity in Europe and the use of national languages in higher education.
Fran Ramov
š Institute of the Slovenian Language, EFNIL, EAFT/AET.
Ljubljana, 19- 20/11/2009. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής.

2009. Technical Translation and Terminology for Cross-Cultural Dialogue.
Hacettepe University Beytepe/Ankara.
Άγκυρα, 10-13/11/2009. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
2009. The terminology Profession and the Marketplace. 
Παρίσι, 19/02/2009. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας πατώντας
εδώ.
2008. 4th Terminology Summit: Bringing People and Ideas Together. 
Gatineau, 7-8/10/2008. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής..
Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις
του συνεδρίου πατώντας εδώ.

2007. 6ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία.
Αθήνα, 1-4/11/2007. Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε τα κείμενα των ανακοινώσεων του συνεδρίου πατώντας εδώ.

2007. 3d International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory.
Λευκωσία, 15-17/06/2007. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

2006. La marque lexicographique: quel avenir?
Λευκωσία,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21-23/10/2006. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

2006. ΧΧΧ Colloque international de linguistique fonctionnelle.
Société Internationale De Linguistique Fonctionnelle (SILF)
Λάρνακα-Λευκωσία, 18-21/10/2006. Μέλος της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής.

2005. 5ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία.
Λευκωσία, 13-15 Οκτωβρίου 2005. Αντιπρόεδρος της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής.
Μπορείτε να δείτε τα κείμενα των ανακοινώσεων του συνεδρίου πατώντας εδώ.