Over Roland Yuno Rech

Over Roland Yuno Rech

Wakkere Weg - Dit!

Wakkere Weg - Dit!

Overzicht Website

Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Yuno Rech, geboren in 1944, studeerde politieke wetenschappen en later ook klinische psychologie in Parijs. Hij werkte eerst 3 jaar voor een grote industriële firma en belandde toen in een crisis. Hij werd dermate geplaagd door maatschappelijke en spirituele zingevingsvragen dat hij op (spirituele) wereldreis ging op zoek naar antwoorden. Tenslotte ontdekte hij in het tempeltje Antaiji in Japan de praktijk van zazen, de beoefening van zenmeditatie. Diep geraakt door deze ervaring en vastbesloten dit voort te zetten, keerde hij terug naar Frankrijk. Hier sloot hij zich aan bij de zengroep die zich rondom meester Taisen Deshimaru in Parijs had gevormd. Hij werd diens leerling en ontving de monnikswijding in 1974.

Hij combineerde een baan in de industrie met het volgen van zijn zenleraar en het beoefenen van zazen. Overigens had Taisen Deshimaru vroeger op aanraden van zijn leermeester Kodo Sawaki precies hetzelfde gedaan. Roland Rech assisteerde Deshimaru als vertaler, hij voerde organisatorische taken uit en hielp mee bij het uitgeven van diens boeken. Ook ging hij sesshins (meerdaagse intensieve zenretraites) leiden. Na de dood van Taisen Deshimaru in 1982 werd hij voorzitter van de Association Zen Internationale. Deze vereniging werd opgericht om de zenactiviteiten, die o.l.v. Deshimaru waren begonnen, voort te zetten. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in o.a. België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje. Tot 1994 was hij voorzitter van de AZI, momenteel is hij er de vice-voorzitter van.

In 1984 ontving Roland Yuno Rech de shiho (officiële overdracht van de Dharma, d.w.z. de bevestiging van zijn kwaliteit als zenmeester) van meester Niwa Renpo, toenmalig abt van Eihei-ji, hoofdtempel van de Soto-zen in Japan. Twee jaar later nam hij deel aan de oprichting van de Union bouddhiste (boeddhistische unie) van Frankrijk. Hij is de vice-voorzitter van deze unie.

Meester Roland Yuno Rech begeleidt tal van zengroepen in heel Europa. Sinds 1997 is zijn vaste plek de zentempel Gyobutsu-ji in Nice. Maar van daaruit leidt hij in heel Europa sesshins (intensieve zenretraites) en zazendagen, o.a. regelmatig in de Belgische Ardennen (Maredsous) en in de buurt van Keulen (Grube Louise). Vanaf juli 2007 worden zijn (internationale) activiteiten georganiseerd vanuit de Association Bouddhiste Zen d'Europe, die door zijn leerlingen is opgericht. In 2009 is hij benoemd tot eerste abt van de zentempel la Gendronniere (Frankrijk, in de buurt van Blois). Websites: http://zen-nice.org/gyobutsuji/ en http://www.abzen.eu/.

Zijn onderricht wordt gekenmerkt door een heldere en nuchtere houding, met een groot respect voor de meesters van de overdracht van Buddha Shakyamuni tot en met zijn meester, Taisen Mokudo Deshimaru.