Actueel

Wakkere Weg - Dit! 


 

 

Wakkere Weg- Dit!

Overzicht Website 

Agenda

Zen in Nijmegen

Zen in Ooij 

Links 

Contact 

 

 

 

 

 

      Wakkere Weg

 


 
 • Maart 2015: 2 toespraken/teisho's vertaald en toegevoegd aan de pagina Taizan Maezumi; 'Je Leven Waarderen' en 'De Grote Kwestie Verhelderen'.
 • Data Zen in Nijmegen eerste helft 2015. Nb. Vanaf september '12 zijn dit niet langer bijeenkomsten in de vorm van een cursus waar je je van tevoren voor dient in te schrijven. Het zijn open beoefeningsavonden waar je per keer aan mee kunt doen; voor wie regelmatig komt is er een 10-strippenkaart.
 • September 2013: nieuwe webpagina toegevoegd: Beginnen met Zenmeditatie. Hier zijn in pdf-formaat een aantal teksten te vinden om de (beginnende) beoefenaar van zenmeditatie te ondersteunen. De teksten zijn vanaf 1998 gegroeid in de introductiecursussen die Joseph Wijsmuller heeft gegeven.
 • September 2013: herziene versie van het Sutraboekje Wakkere Weg 2013.pdf op de pagina met klassieke zenteksten. Dit is een kleine verzameling teksten waaruit tijdens de bijeenkomsten van Wakkere Weg gereciteerd wordt.
 • Op 8 augustus 2012 is Myriam Schretlen-Wubbe op 86-jarige leeftijd overleden. Zij heeft samen met Wil Vendrik in 1979 het Han Fortmann Centrum opgericht en is tot het laatst nauw bij het centrum betrokken gebleven. Chris Smoorenburg gaf van 1979 tot 1998 de cursussen Introductie Zenmeditatie aan dit centrum. Joseph Wijsmuller werd na ruime inwerking Chris' opvolger als zenleraar aan het Han Fortmann Centrum en heeft tot en met 2011 de cursussen 'Beginnen met Zenmeditatie' en 'Doorgaan met Zenmeditatie' verzorgd. Myriam Schretlen beoefende met name yoga en stond altijd positief tegenover de plaats die de zencursussen en ook zengroep Oshida binnen het Han Fortmann Centrum hadden.
 • Juli 2012: De website heeft een nieuw jasje. Omzetting van de meeste teksten naar pdf-formaat, zodat ze makkelijk te printen of te downloaden zijn. Het gedeelte Dharma - Zenteksten uitgesplitst in Klassieke Zenteksten en Moderne Zenteksten. Het onderscheid is hier zuiver pragmatisch gehanteerd. 'Klassiek' betekent hier grofweg van vóór 1900; 'modern' van ná 1900. Vanwege de omzettingen kloppen nog niet alle linkverwijzingen. Een behoorlijk aantal teksten is toegevoegd aan diverse pagina's, zonder ze in detail op te sommen. Zoekplaatje!
 • Juli 2012: Er is een nieuw sutraboek van Wakkere Weg in de maak. De (voorlopige) versie vind je als pdf-bijlage onderaan de pagina Recitatieteksten Wakkere Weg.
 • Juli 2012: Nieuwe pagina met informatie en teksten over een nieuw initiatief van Wakkere Weg: een bijzonder zondagochtend programma met de titel Fusatsu - Erkennen en Verbinden.
 • Juni 2012: Nieuwe pagina met een Agenda, waarin opgenomen de activiteiten van Wakkere Weg plus sesshins en open meditatiedagen van Zengroep Oshida.
 • April 2012: De startpagina van deze site vernieuwd; nieuwe indeling van de site onder de kopjes Buddha, Dharma, Sangha; een aantal nieuwe teksten over Zazen.
 • 24 en 25 maart 2012: Studieweekend Zengroep Oshida met Maurits Hogo Dienske. Thema: Diamantsutra.
 • Zengroep Oshida organiseert in het weekend van 14 en 15 januari 2012 een sesshin met Chris Smoorenburg en Joseph Wijsmuller.
 • Wakkere Weg organiseert een stille zazendag op 4 december 2011. Uitnodiging, toelichting en programma vind je hier: Rohatsu 2011
 • Eind november 2011: een nieuwe pagina met links naar twee vertaalde teksten van Kosho Uchiyama, de opvolger van Kodo Sawaki als abt van Antaiji: Kosho Uchiyama.
 • Overlijden Irene Klarenaar.
  11 Oktober 2011 overleed Irene Klarenaar op 66-jarige leeftijd. Zij was een goede vriendin en lange tijd een drijvende kracht binnen zengroep Oshida. De ochtendmeditaties van de zengroep zijn op haar initiatief in 1991 en 1992 op gang gekomen, waardoor je nog steeds in Nijmegen iedere werkdag tussen 8.00 uur en 9.30 uur kunt mediteren (nu in de kapelruimte, Erasmuslaan 15). De laatste jaren kon Irene niet meer aan de zenbijeenkomsten deelnemen, omdat ze leed aan Lewy body dementie, een tamelijk zeldzame vorm van dementie. Stil wakker rechtop zitten is, zolang het ging, een rode draad in haar leven geweest. Niemand weet hoelang de aandacht en het gewaarzijn die daarin ontstaan zijn doorgegaan.
  Irene heeft vele haiku's geschreven, waaronder deze die op de rouwkaart staat:

Totdat we sterven
Dwarrelen we nog wat rond
Het herfstblad en ik
Op verzoek van Irene's familie hebben Chris Smoorenburg en Joseph Wijsmuller vanuit de zengroep meegewerkt om de uitvaart een passende vorm te geven. 
Deze vond plaats op dinsdag 18 oktober om 14.00 uur in de aula van begraafplaats Rustoord, Postweg 60 te Nijmegen. Haar graf bevindt zich op deze begraafplaats.

 • Vanaf 1 februari 2011 is deze site, die vanaf 2010 in de ether is, niet langer enkel te vinden via de onooglijke naam: https://sites.google.com/site/josephwijsmuller/. Je komt er nu ook rechtsreeks met: http://www.wakkereweg.nl.