TAJOMSTVO UMENIA

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu

Kultúra bez bariér Nadácie Orange"


„Tajomstvo umenia“ malo na strane jednej pomôcť ľuďom s postihnutím ukázať svoju tvorivosť a schopnosť pracovať. V tomto prípade to znamená prezentovať svoje tvorivé možnosti prostredníctvom asistencie a hrania na umeleckom workshope.

Ukázať, že ľudia s postihnutím dokážu svoju činnosť sprostredkovať druhým formou aktívnej spoluúčasti a samostatnej práce. To znamená aj umeleckou prácou. Na strane druhej umožniť rôznym deťom, teda aj deťom zo znevýhodnených skupín - ktoré kvôli svojmu hendikepu nemajú možnosť zúčastňovať sa bežných divadelných predstavení kvôli rôznym bariéram - podieľať sa na umeleckej tvorbe. V tomto prípade alternatíva divadla príde za nimi a umožní im rozvinúť a použiť svoju tvorivosť, ktorá je veľakrát pre nich samotných i okolie ukrytá.

Chceli sme deti uviesť do tajov umenia. Oboznámiť ich s rozprávkou tak, že dostali k dispozícii vizuálnu inscenáciu, v ktorej sú názorne zobrazené rôzne situácie s využitím bábok a iných rekvizít. Okrem toho sme deti zoznámili s hrdinskou detskou postavičkou - Jankom Hraškom, ktorý sa ako malý veľký hrdina vyznamenal tým, že pomohol svojím chudobným rodičom v ťažkom živobytí. Hrdina Janko Hraško, aj napriek tomu, že bol malý zvládal všetky ťažké prekážky a situácie. Koniec príbehu je šťastný, pretože sa v rozprávke odohráva verný návrat Janka Hraška domov s kopou zlatých dukátov. Chceme ale deti uistiť, že nie je všetko zlato, čo sa trblieta. Vzácnejšia ako zlaté dukáty, je láska v rodine.

Je tu hlavný moment – symbol hrdinu - že kto je malý , môže byť aj veľký, a to svojou dobrou dušou. Cieľom je, aby sa deti učili ceniť si lásku k rodičom, ktorá má vnútorné bohatstvo a je väčšie než materiálne. Výsledok workshopu je spolupráca a súzvuk medzi hercami a deťmi – ponorenie sa do divadla nielen hrou a zábavou, ale aj vzájomnou komunikáciou a ľudskosťou.