Screendoom

Screendom (filmová tvorba)

Každý z nás má túžbu svoje sny a predstavy premietnuť na plátno.

Naše projekty krátkometržnych filmov

boli povinnou súčasťou vysokoškolského programu na VDN JAMU

v Brne. Makačka, pri ktorej sme si všetci dobre oddýchli.

Pod odborným vedení prof. Petra Barana sa nám podarilo vytvoriť

niekoľko filmových klipov bez komentára,

ktorých si môžete prezrieť tu: