Ivica Tichá

herečka DTI

Všetko, čo ma mojím životom sprevádza, je optimizmus a radosť.

Javisko je to miesto, v ktorom sa postupne uvoľňujem a kde môžem vyjadriť svoje vnútorné "ja". Tieto pocity sa vyskytli v dobe, kedy som začala študovať na vysokej škole JAMU v Brne - odbor výchovnú dramatiku pre Nepočujúcich.

Po pri štúdiu som hrávala v divadlách. Po ukončení štúdia vysokej škole som naďalej pôsobila v divadle a neskôr sa moja pozornosť postupne zamerala na prácu s deťmi.

Dnes pôsobím ako podporný pedagóg na Základnej škole pre sluchovo postihnutých a popritom sa venujem divadelnému a dramatickému krúžku pre deti. V „Divadle Neslyším“ v Brne a v „Divadle Tiché iskry“ v Banskej Bystrici pôsobím ako externá herečka. Som aj členkou občianskeho združenia „Myslím“, kde sa venujem rôznym aktivitám (workshopy a súťažné činnosti) pre deti a mládež. Okrem toho som jedným z lektorov kurzu posunkového jazyka, ktoré pravidelne zaisťuje občianske združenie „Myslím“. Venujem sa aktívne aj športu v plávaní, lyžovaní, cyklistike, bežeckému lyžovaniu, behaniu a iné.

Snažím sa byť vzorom pre tých, ktorí to potrebujú.

Toto všetko je zmyslom môjho života a radosti nad niečím,

čo mi je srdcu blízke. (www.myslim.sk)